Prerađivanje starih automobila sledeće godine u Baru

Podgorička firma ,,Innovative Green Industries“ od naredne godine će u Baru prerađivati stare automobile. Od Agencije za zaštitu životne sredine dobila je saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu koji je uradio ,,Inter project“