Veliko interesovanje građana za centralni park u Glavnom gradu

Glavni grad je sinoć organizovao druženje na Ćemovskom polju i time ozvaničio početak kampanje koja ima za cilj da podstakne što veći broj ljudi da svojim sugestijama i prijedlozima učestvuju u kreiranju sadržaja budućeg najvećeg parka u Podgorici

Kako se razvija koncept pametnog grada u Podgorici?

Glavni grad nastavlja da razvija koncept pametnog grada, svjestan da je upotreba električnih vozila poželjna, imajući u vidu da ona nude brojne prednosti – manje zagađenje, smanjenje emisije CO2, smanjenje nivoa buke, povećanje energetske efikasnosti i nezavisnost od fosilnih goriva.

Kako se tretira otpad na deponiji u Podgorici

istem reciklaže, sastoji se od transportnih traka, dvije sanitarne kabine, tri prese za različite vrste materijala i elektromagnetnog separatora (uređaj koji služi za odvajanje metala, najčešće gvožđa iz otpada).

Kako se pravilno odlaže otpad u Podgorici

U svim reciklažnim dvorištima nalaze se kontejneri, čija je zapremina od 1,1 do 10 m3 u zavisnosti od vrste otpada koji se u njima odlaže, a u kojima je moguće odložiti pojedine vrste kako opasnog, tako i neopasnog otpada koji građani stvaraju u svojim domaćinstvima

Dani industrije EU 2021

Dani industrije EU 2021 održaće se od 23. do 26. februara.

Pandemija COVID-19 narušila je ekonomsku i socijalnu stvarnost, međutim Evropa neće skrenuti sa zelenog i digitalnog pravca, već će ubrzati transformaciju koristeći stalne napore za oporavak. Kako iskoristiti ovu krizu kao jedinstvenu priliku za preispitivanje evropske ekonomske, socijalne i industrijske stvarnosti, kao i kako je napraviti katalizatorom za promjene i nove mogućnosti za rast glavna su pitanja na koja se traže odgovori.