Akcija Ministarstva: Pokažimo kolektivnu odgovornost, odvajajmo otpad

Kako je saopšteno iz Ministarstva, aktivnosti će između ostalog podrazumijevati selektivno odvajanje, odlaganje i reciklažu: iskorišćenog kancelarijskog papira, kartona i novina – u plavim kantama, odlaganje pet ambalaže i plastika sa oznakom 1 (flaše/ice za vodu, mineralnu vodu, sokove, itd.) – u žutim kantama i odlaganje iskorišćenih tonera za štampanje – u zelenim kantama.

Kako riješiti problem otpada u građevinskoj industriji?

U posljednje vrijeme, suočavamo se sa sve većim problemom zagađenosti voda, vazduha i zemljišta. Uzrok tog problema, između ostalog, leži u činjenici da se količina otpadnog materijala, pa i građevinskog otpada, svakodnevno nekontrolisano gomila.