Pravednom tranzicijom do prosperitetnijeg društva

Održana dvodnevna konferencija pod nazivom “Dijalog za pravednu tranziciju” koju je organizovao Nacionalni savjet za održivi razvoj Vlade Crne Gore (NSOR) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta „Mapa puta pravedne tranzicije za Crnu Goru“ pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija Republike Slovačke

Predstavljamo Vam šest održivih svjetskih gradova

Mnogi gradovi širom svijeta obavezali su se da će omogućiti održiv razvoj za ljude i planetu. Ali mogu li naši prometni urbani centri zaista postati zeleni? Od restorana bez otpada do ekološke arhitekture, evo kako se svjetski gradovi suočavaju sa izazovima modernog doba.