Skladištenje energije – tehnologija baterijskih sistema

Skladištenje energije je problem za čijim se rješenjem traga odvajkada. Naučnici koji se bave proučavanjem rada elektroenergetskih sistema, nerijetko naglašavaju da je skladištenje energije preduslov za stvaranje idealnog elektroenergetskog sektora. Međutim, sa razvojem alternativnih načina za proizvodnju električne energije, upravljanje sistemom postaje veći izazov.

Energetski potencijal morskih talasa

Energija mora je potencijalna energija sadržana u vodama okeana i mora, koja se na različite načine može pretvoriti u toplotnu ili električnu energiju i na taj način koristiti za potrebe ljudi

Lugađo (Švajcarska): Kuće i vrtić povezani na jednu bateriju koja se puni solarnom energijom

Postoji jasna hijerarhija u pogledu korišćenja električne energije proizvedene na krovovima ove zajednice. Najprije, ona se koristi direktno u odgovarajućem objektu. Potom, ono što preostane, prenosi se u energetsku mrežu ove stambene četvrti. Nepotrošena količina električne energije skladišti se u zajedničkoj bateriji naselja. Nasuprot tome, ukoliko se u kvartu troši više električne energije nego što se proizvodi, baterija je prvi izvor iz koga će se energija crpiti.