Biofilna arhitektura – tamo gdje beton susrijeće prirodu

Biofilija gaji ljubav prema svemu što je živo, što raste i razvija se. Hipoteza o biofiliji navodi kako ljudi posjeduju urođeni afinitet prema prirodi i kako je ta veza veoma blagotvorna, kao što se može uočiti na primjeru biofilne arhitekture