Rekordan rast globalnih kapaciteta obnovljivih izvora u 2023. godini

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) objavila je globalni izvještaj o obnovljivim izvorima energije za 2023. godinu. U pitanju je ne samo pregled aktuelnog stanja, već uključuje i procjene, projekcije i savjete: koliko smo daleko od ciljeva energetske tranzicije, na globalnom nivou, i šta još moramo da uradimo da bismo najzad okončali hegemoniju fosilnih goriva