Klimatske promjene uticale na sniježni pokrivač, ali i na vodostaje rijeka

Kolebanje nivoa rijeka tokom mjeseci i godine uobičajena je pojava, imajuću u vidu da su rijeke ,,proizvod klimata“ tj. da na njih prvenstveno uticaj imaju klimatološki faktori. Ova godina je karakteristična po izostanku sniježnog pokrivača, što može negativno da se odrazi na vodnost rijeka i izvora, jer sniježni pokrivač omogućava da se hidrološki minimum javi kasnije, a takođe akumulira velike količine vode koje se ravnomjerno ispuštaju i prihranjuju određeni recipijent, sapštio je, u razgovoru za Ecoportal, hidrolog u HMZCG, Golub Ćulafić

Klimatske promjene dovešće do kontinuiranog porasta temperature na teritoriji Crne Gore

Vremenske prilike bitno se razlikuju sad i prije deset godina. Čak i u tako kratkom vremenskom periodu u odnosu na koji se vrši poređenje karakteristika sadašnje klime, do izražaja dolazi njena varijabilnost i sa tim u vezi ekstremni vremenski i klimatskih događaji, saopštila je za Ecoportal, načelnica Odsjeka za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene u ZHMS-u, Mirjana Ivanov

Povećan broj tropskih dana u posljednjih 20 godina

Prosječan broj tropskih dana po sezoni u posljednjih 20 godina značajno je povećan u odnosu na period ranije. Očekujemo da broj tropskih dana na području Podgorice, bude na nivou, prosjeka po sezoni, u posljednjih 10 godina, kazao je za Ecoportal, načelnik Odsjeka za analizu i prognozu u ZHMS-u, Branko Micev

U Podgorici najtoplija noć u posljednje 73 godine

Meteorolog, Branko Micev, saopštio je da je jutros najniža temperatura vazduha u Podgorici bila 27,6 stepeni, i to je rekordno najtoplije jutro za 4. jul u posljednje 73 godine, piše portal RTCG. -Noćas se temperatura nije spustila ispod 27,6 stepeni, dakle skoro 28 stepeni, a inače po međunarodnim kriterijumima i standardima ako se temperatura tokom […]