Znamo li razliku između potpuno električnih i hibridnih vozila?

Povratak električnog pogona na tržište usmjerio je proizvodnju na dva kolosjeka i to na razvoj u potpunosti električnih vozila i na razvoj hibridnih vozila. Ove dvije tehnologije se u mnogome razlikuju, kako u izvedbi, tako i u samom načinu funkcionisanja.