FedEx je postavio cilj: Bez emisije ugljenika do 2040.

FedEx, američka kompanija za dostavu, sa sjedištem u Memfisu, uložiće dvije milijarde dolara u inicijativu za održivu energiju, uključujući i električna vozila, kako bi do 2040. godine smanjili emisiju ugljen-dioksida.
Kompanija je saopštila da im je cilj zamjena svih vozila
za preuzimanje i dostavu održivom električnom flotom.