EU priprema plan kojim bi zaustavila uvoz ruskih energenata

Evropska komisija planira da predstavi plan vrijedan 195 milijardi eura za zaustavljanje uvoza ruskih fosilnih goriva do 2027. godine, kombinujući brže uvođenje obnovljive energije u energetski sistem i štednju energije sa prelaskom na alternativno snabdijevanje gasom, pokazuju nacrti dokumenata

Dani industrije EU 2021

Dani industrije EU 2021 održaće se od 23. do 26. februara.

Pandemija COVID-19 narušila je ekonomsku i socijalnu stvarnost, međutim Evropa neće skrenuti sa zelenog i digitalnog pravca, već će ubrzati transformaciju koristeći stalne napore za oporavak. Kako iskoristiti ovu krizu kao jedinstvenu priliku za preispitivanje evropske ekonomske, socijalne i industrijske stvarnosti, kao i kako je napraviti katalizatorom za promjene i nove mogućnosti za rast glavna su pitanja na koja se traže odgovori.