U prošloj godini udio energije iz uglja bio 38,63%, a iz vjetra 2,56%

U skladu sa članom 5, stav 3 Pravila o načinu proračunavanja, prikazivanja i objavljivanja udjela svih vrsta izvora energije u proizvedenoj, odnosno isporučenoj električnoj energiji i načinu kontrole proračuna, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavila je sljedeće informacije

Evropske zemlje u zaostatku proizvodnje energije iz vjetra

Trenutne stope upotrebe energije vjetra u evropskim zemljama nisu usklađene sa ciljevima EU o klimatskim promjenama, navodi se u izvještaju koji je u četvrtak (5. oktobra) objavila nevladina organizacija za zaštitu prirode WWF

Put od idejnog rješenja do priključka na mrežu

Dobijanje struje iz energije vjetra, sunca ili vode nije vezano samo za velike sisteme, već mogućnost proizvodnje imaju i „mali korisnici“ odnosno građani. Razvoj tog sektora, međutim, još je u povoju budući da i pored subvencija nije jednako stimulativan za iskorišćavanje različitih izvora energije, piše Pobjeda