Neophodan detaljan prostorni plan područja gdje će se graditi VE Brajići

Crna Gora je nakon sprovedenog tenderskog postupka zaključila ugovor o zakupu zemljišta u svojini države za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar sa Konzorcijumom „WPD Brajići” u čijem sastavu se nalaze kompanije WPD AG iz Bremena i „Vjetroelektrana Budva” iz Podgorice.

Gdje završavaju stare vjetroturbine?

Procjenjuje se da će do 2050. godine 43 miliona tona lopatica vjetroturbina završiti svoj životni vijek, te ih je neophodno uvrstiti u tokove upravljanja otpadom.

Kapacitet obnovljivih izvora u 2020. godini porastao za 280 GW

U svom godišnjem World Energy Outlook izvještaju, objavljenom u novembru, agencija je saopštila da je solarna energija spremna da postane predvodnik u proizvodnji električne energije, s obzirom da obaranje cijena stvara uslove u kojima je izgradnja solarnih elektrana jeftinija od izgradnje novih postrojenja na ugalj i gas.

Obnovljiva energija ključna za razvoj Zemlje

Obnovljiva energija predstavlja energiju koja se dobija iz prirodnih, obnovljivih izvora, poput sunca, vjetra, kiše i geotermalne toplote. Tehnologije koje koriste obnovljive izvore upotrebljavaju sunčevu energiju, energiju vjetra, hidroenergiju, energiju biomase i biogoriva. Gotovo sva energija na Zemlji dobijena je od Sunca.

Vjetroelektrane – zelena budućnost

Vjetroelektrana ili vjetropark predstavlja grupu pojedinačnih vjetroturbina na istoj lokaciji koje služe za proizvodnju električne energije. Vjetroparkovi se razlikuju po veličini i mogu biti sačinjeni od svega nekoliko vjetroturbina do više stotina njih. Mogu se graditi na kopnu, u priobalju, na pučini mora, pa čak i u vazduhu. Tehnologija visinskih vjetroelektrana bazirana je na konceptu iskorištenja energije vjetra u višim slojevima atmosfere i postavljanju vjetroturbina u vazduhu bez potpore tornja.