Početak sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada od 1. jula, prioritet razvoj OIE

Prijedlog Zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima je u finalnoj proceduri prije njegovog utvrđivanja na Vladi. Predloženi akt je dobio pozitivno mišljenje Sekretarijata Energetske zajednice, koje u oblasti energetike vrši ocjenjivanje usklađenosti propisa sa pravnom tekovinom EU, saopštio je u intervjuu za Ecoportal, ministar energetike i rudasrtva u Vladi Crne Gore, Saša Mujović

Vodonik – ultimativni izvor i nosilac energije

Vodonik je budućnost – kao izvor i kao nosilac energije. Iako se energetska tranzicija ne može zamislit bez vodonika, ne treba se prikloniti jednoj opciji, već ukomponovati vodonik u širu jednačinu, rješavajući pri tom izazove koji se odnose na proizvodnju, čuvanje i transport vodonika