Rijeka Zeta – od Parka prirode do zagađenog ekosistema

Prijetnje za očuvanje biodiverziteta na ovom području, objašnjava Gligorović, su čovjekovi uticaji koji podrazumijevaju hemijsko i biološko zagađenje, odlaganje otpada i kontrolu vodnog režima putem izgradnje brana, kanalisanja rijeka i potoka, kao i kaptaže izvora i intenzivnog nekontrolisanog navodnjavanja