Djeca učila o štednji energije, vode, odvajanju otpada i korišćenju OIE

Učenici II1, II2 i II5 Osnovne škole ,,Maksim Gorki“ obilježili su prošle nedjelje Dan energetske efikasnosti.
Realizacijom ove aktivnosti učenici su usvojili početne korake na usvajanju kulture življenja, štednji energije i najefikasnijem načinu korišćenja stalnih i obnovljivih izvora energije.