Energana na Možuri donosi ekonomske i ekološke benefite

Početak izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa sa regionalne deponije Možura trebalo bi da počne nakon izrade i revizije Glavnog projekta i pribavljanja uslova za priključenje od strane CEDIS-a. Ukoliko bi sve bilo završeno do kraja sljedeće godine, smatramo da bi to bio veliki uspjeh, saopšteno je Ecoportalu iz deponije Možura

Kako se tretira otpad na deponiji u Podgorici

istem reciklaže, sastoji se od transportnih traka, dvije sanitarne kabine, tri prese za različite vrste materijala i elektromagnetnog separatora (uređaj koji služi za odvajanje metala, najčešće gvožđa iz otpada).

Kako se pravilno odlaže otpad u Podgorici

U svim reciklažnim dvorištima nalaze se kontejneri, čija je zapremina od 1,1 do 10 m3 u zavisnosti od vrste otpada koji se u njima odlaže, a u kojima je moguće odložiti pojedine vrste kako opasnog, tako i neopasnog otpada koji građani stvaraju u svojim domaćinstvima