Puštanje u rad deponije Možura planirano za sredinu novembra

Revidirana verzija Glavnog projekta za deponiju Možura trebalo bi da bude završena u narednih 15 do 20 dana, nakon čega će se steći uslovi za raspisivanje izvođačkog tendera. Puštanje energane u rad planirano je za drugu polovinu novembra 2024. godine, saopšteno je Ecoportalu iz deponije Možura