Dani industrije EU 2021

Dani industrije EU 2021 održaće se od 23. do 26. februara.

Pandemija COVID-19 narušila je ekonomsku i socijalnu stvarnost, međutim Evropa neće skrenuti sa zelenog i digitalnog pravca, već će ubrzati transformaciju koristeći stalne napore za oporavak. Kako iskoristiti ovu krizu kao jedinstvenu priliku za preispitivanje evropske ekonomske, socijalne i industrijske stvarnosti, kao i kako je napraviti katalizatorom za promjene i nove mogućnosti za rast glavna su pitanja na koja se traže odgovori.