Kako se pravilno odlaže otpad u Podgorici

U svim reciklažnim dvorištima nalaze se kontejneri, čija je zapremina od 1,1 do 10 m3 u zavisnosti od vrste otpada koji se u njima odlaže, a u kojima je moguće odložiti pojedine vrste kako opasnog, tako i neopasnog otpada koji građani stvaraju u svojim domaćinstvima