Zeleni vodonik – izazovi i perspektive

Iako je prirodni gas trenutno primarni izvor proizvodnje (plavog) vodonika, proizvodnja “zelenog vodonika”, nastalog elektrolizom, uz smanjenje troškova za obnovljivu električnu energiju, posebno za fotonaponske sisteme i vjetroelektrane, sve je interesantniji predmet investiranja.