Prijeti li Biogradskom jezeru nestajanje?

Biogradsko jezero je tokom Holocena bilo dva do tri puta prostranije, a njegova dubina je, kako su procijenili stručnjaci, bila oko 30 metara. Procesi erozije učinili su da se danas govori o pretposljednjem stadijumu života jezera, a njegova dubina se više nego prepolovila, te sada za vrijeme najvećeg vodostaja iznosi 12 metara