Edukativni kamp o biodiverzitetu Delte Bojane na Šaskom jezeru

NVO Green Home održala je prošle nedjelje petodnevni edukativni kamp o biodiverzitetu Delte Bojane na Šaskom jezeru. Kampu su prisustvovali studenti, ljubitelji prirode, ekolozi, avanturisti i entizijasti i imali su priliku da kroz kamp uče o bogatom biodiveritetu ovog područja

Na putu nove Nacionalne strategije biodiverziteta za Crnu Goru

Agencija za zaštitu životne sredine pokrenula je novi ciklus brainstorming konferencija o ekologiji i održivom razvoju, pod nazivom ,,ECOCYCLE”, sa ciljem da se stvori redovna platforma razmjene mišljenja i iskustava između ministarstava, agencija, istraživačkih institucija i nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Zašto je zemljište važno i kako ga sačuvati?

Izvor života na našoj planeti je zemljište. Svjetski dan zemljišta se održava svake godine 5. decembra kao sredstvo za usmjeravanje pažnje na važnost zdravog zemljišta i zalaganje za održivo upravljanje resursima zemljišta