Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

SUBVENCIJE I PODSTICAJI

Javni poziv za subvencionisanje devetog ciklusa kupovine bicikala, električnih bicikala i električnih trotineta: “Podgorica na dva točka”

Institucija

Glavni grad Podgorica

Ukupan fond

39.000

Rok za prijavu

27.03.2023.

Obavještavamo građane da je otvoren novi Javni poziv iz Glavnog grada Podgorica kako bi se omogućilo dobijanje subvencije za dvotočkaše. Pravo učešća na ovaj Javni poziv, kao i do sada, imaju samo oni kojima je prebivalište u Podgorici.

Javni poziv se odnosi na dodjelu subvencija za kupovinu bicikala, električnih bicikala i električnih trotineta radi motivisanja građana Podgorice da više koriste bicikla i trotinete kao alternativni vid prevoza i, u krajnjem, zaštite životne sredine. Glavni grad je Budžetom za 2023. godinu za deveti ciklus predvidio 39.000 eura kojima će građanima subvencionirati kupovinu bicikala u visini od 50 % cijene, a najviše iznosa do 100 eura i kupovinu električnog bicikla ili električnog trotineta u visini od 50% cijene, a najviše do iznosa od 200 eura.

Pravo na dodjelu subvencije kroz program “Podgorica na dva točka” imaju prvih 130 građana/ki koji se prijave za bicikla i prvih 130 građana/ki koji se prijave za električno biciklo ili električni trotinet a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • mjestom/prebivalištem na teritoriji Glavnog grada Podgorica;
  • da je jedini član porodice koji je aplicirao za subvenciju (odnosi se na ovaj Javni poziv);
  • da nije korisnik subvencije iz prethodnog ciklusa dodjele iste.
  • Pravo na subvenciju za električno biciklo ili električni trotinet, mogu ostvariti samo punoljetni građani, koji ispune uslove iz Javnog poziva.

Iz Glavnog grada kažu da se nepotpuna dokumentacija neće uzeti u razmatranje.

Moguće je prijaviti se do 27.03. 2023. godine.

Sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se tokom trajanja Javnog poziva postaviti putem e-maila na adrese: miroslav.boljevic@podgorica.me, milica.cetkovic@podgorica.me i ivona.medjedovic@podgorica.me.

Više o Javnom pozivu i kako se prijaviti možete pronaći ovdje.

Povezani članci

ECO POLIS

Otvorena najveća solarna elektrana u Hrvatskoj

ECO MNE

Izmjena PUP-a Plužina zbog izgradnje solarnih i vjetro elektrana

ECO MNE

Energetska efikasnost zgrada u regionu Balkana+

ECO MNE

Green Home realizovao trening o građanskom aktivizmu u oblasti upravljanja šumama

ECO POLIS

Španija ostvarila san o 100% obnovljivim izvorima energije

ECO MNE

Aerodromi Crne Gore organizovali obuku i kampanju podizanja svijesti o pitanjima životne sredine