Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

SUBVENCIJE I PODSTICAJI

Do 40% subvencije za nabavku i instalaciju fotonaposkih on-grid i off-grid sistema

Institucija

Eko Fond

Ukupan fond

190 000€

Rok za prijavu

01.04.2022.

Eko-fond raspisao je Javni poziv za dodjelu subvencija za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u mrežnom ili samostalnom radu „On-grid i Off-grid fotonaposki sistemi”.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju pravna lica, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici i fiziča lica koja imaju rješenje izdato od strane nadležnog organa za vršenje/obavljanje sopstvene djelatnosti po osnovu koje ostvaruju prihode.

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava za ovaj Javni konkurs je 190.000 eura, od čega 150.000 je namijenjeno za On-grid sisteme, dok 40.000 eura je namijenjeno za Off-grid sisteme.

Link javnog poziva

Povezani članci

ECO MNE

Javni poziv Eko-fonda: Subvencije za On-grid i Off-grid fotonaposke sisteme