Šta je opasni, a šta neopasni otpad i gdje ga odložiti u Glavnom gradu?

U Glavnom gradu postavljeno je 6 reciklažnih dvorišta na kojima je omogućeno besplatno odlaganje pojedinih vrsta otpada: u Ulici Iva Vizina – Zabjelo, Bulevaru Mihaila Lalića – Tološi, u Ulici Husinskih rudara – Konik, u Orjenskoj ulici – Zlatica, u Ulici Kritskog odreda – Donja Gorica i u Goričanima – naselje u okviru Gradske opštine Golubovci, saopšteno je Ecoportalu iz gradskog preduzeća „Čistoća“.

Reciklažna dvorišta su posebno opremljeni i nadzirani prostori namijenjeni za besplatno odlaganje pojedinih vrsta otpada koje građani stvaraju u svojim domaćinstvima, a svaki materijal koji se u njima odlaže ima posebnu posudu ili spremište, na kojem je vidljivo ispisana namjena.

-Na svim reciklažnim dvorištima nalaze se posude-kontejneri, čija je zapremina od 1,1 do 10m³, u zavisnosti od vrste otpada koji se u njima odlaže, a u kojima je moguće odložiti pojedine vrste kako opasnog, tako i neopasnog otpada koji građani stvaraju u svojim domaćinstvima. Na svakom reciklažnom dvorištu postavljene su posude za: neopasni otpad (kontejneri za metalni krupni otpad, kontejneri za bijelu tehniku, kontejneri za drveni otpad, kontejneri za polietilenske folije i krupni plastični otpad, kontejneri za kartonsku ambalažu, kontejneri za otpadno ravno staklo, kontejneri za gume), opasni otpad (kontejneri za stare ljekove, kontejneri za otpadne baterije, eko kontejneri za otpadno ulje, eko kontejneri za uljne filtere, eko kontejneri za stare akumulatore, eko kontejneri za fluoroscentne cijevi, spremište za boje i lakove, spremište za elektronski otpad, kontejner za stiropor) – saopštili su iz Čistoće.

Foto: Ecoportal

Kako su nam saopštili, pored navedenog, u Podgorici je u funkciji i jedno mobilno reciklažno dvorište, koje se prema rasporedu postavlja u naselja gdje ne postoji stacionarno reciklažno dvorište, a raspolaže sa posudama u koje građani mogu odlagati pojedine vrste opasnog i neopasnog otpada koji produkuju u svojim domaćinstvima.

-Radno vrijeme dvorišta je svakog radnog dana od 07 do 21 sati (pauza od 10-10.30h prva smjena i od 17 17.30h druga smjena), subotom od 07 do17 sati (pauza 10-10.15h prva smjena i od 15-15.15h druga smjena) i nedjeljom 07 do 21 sati na dežurnim reciklažnim dvorištima u Ulici Iva Vizina na Zabjelu i Bulevaru Mihaila Lalića u Tološima (pauza 10-10.30h prva smjena i od 17-17.30h druga smjena).

Prir. M.L.

Čitajte još