Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Vlada Slovenije donijela je uredbu o davanju koncesija za izgradnju postrojenja za spaljivanje otpada

Slovenija planira izgradnju tri postrojenja za spaljivanje otpada

Vlada Slovenije donijela je uredbu o davanju koncesija za izgradnju postrojenja za spaljivanje otpada, kojom je definisala namjere da spriječi izvoz termički obradivog otpada iz koga se može proizvoditi energija.

Slovenija na ovaj način želi da dodatno reguliše svoj sistem upravljanja otpadom, ali i da smanji svoje troškove. Naime, spaljivanje otpada koje se odvija van granica države pada na teret kompanijama koje proizvode otpad u Sloveniji, tako da bi spaljivanje u zemlji pojeftinilo tu uslugu, a struja i toplota bi bile bonus proizvod.

U zemlji je za sada u pogonu jedna spalionica – Toplarna Celj, koja godišnje potroši 30.000 tona otpada za proizvodnju toplotne i električne energije. Izvoz otpada koji je bilo moguće spaliti u 2017. iznosio je 165.000 tona, a u 2018. više od 210.000 tona.

Ilustracija | Foto: waste4change.com

Otpad pogodan za reciklažu i ponovnu upotrebu neće biti spaljen

Uredba o pružanju obaveznih komunalnih usluga za spaljivanje komunalnog otpada je ujedno i Koncesioni akt koji predviđa davanje koncesije na period od 30 godina, saopštilo je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

Predmet javne službe, kako se navodi u uredbi, je spaljivanje određenih frakcija komunalnog otpada koje nastaju na teritoriji Slovenije, a nisu pogodni za reciklažu ili ponovnu upotrebu. Na ovaj način se poštuje hijerarhija upravljanja otpadom koja glasi: prevencija, ponovna upotreba, separacija, reciklaža, energetski oporavak i odlaganje.

U postrojenjima za tretman otpada primenjivaće se najbolje dostupne tehnologije.

Pomenute frakcije nastaju prilikom mehaničkog tretmana mješovitog komunalnog otpada u okviru obaveznog tretmana pojedinih vrsta komunalnog otpada, saopšteno je iz Ministarstva.

Ministarstvo je ranije saopštilo da su gradovi Ljubljana, Maribor i Kočevje zainteresovani za izgradnju novih spalionica. 

Uredbom je takođe predviđeno da Ministarstvo i Inspekcija za životnu sredinu budu nadležni za kontrolu spaljivanja otpada. Ministar Vizjak je ranije rekao da će se u postrojenjima za tretman otpada koristiti samo najbolje dostupne tehnologije, a da će država sufinansirati izgradnju spalionica.

Prir. M.L.

Izvor: serbia-energy.eu

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Podgorica: Izgradnja postrojenja za pretvaranje deponijskog gasa u struju počinje naredne godine

ECO POLIS

Slovenija planira izgradnju tri postrojenja za spaljivanje otpada