Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Posvećenost Makedonije dekarbonizaciji i transformaciji privrede i energetskog sistema

Sjeverna Makedonija prva usvojila nacionalni energetski i klimatski plan na Zapadnom Balkanu

Vlada Sjeverne Makedonije usvojila je Nacionalni energetski i klimatski plan. Ona je prva država Zapadnog Balkana koja je izradila ovaj dokument. Vlada je saopštila da Nacionalni plan za energiju i klimu pokriva period od 2021. do 2030. godine i postavlja put za postizanje definisanih ciljeva do 2030.

Sjeverna Makedonija je podnijela nacrt svog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana sekretarijatu energetske organizacije. Albanija je takođe predala nacrt, dok ostale zemlje Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Srbija zaostaju u izradi ovog dokumenta.

Ilustracija | Foto: dw.com

Artur Lorkovski, direktor Sekretarijata, čestitao je Vladi Sjeverne Makedonije na trasiranju jasnog puta energetske tranzicije kroz usvajanje NEKP-a.

Usvojeni Plan odražava posvećenost zemlje dekarbonizaciji i transformaciji njene privrede i energetskog sistema kako bi se suočila sa novim izazovima 21. vijeka. 

On je nakon sastanka sa zamjenikom premijera Sjeverne Makedonije za ekonomska pitanja, Fatmirom Baitičem, dodao da će Sekretarijat biti lider u unapređenju okolnosti za sprovođenje društveno prihvatljive i pravedne energetske tranzicije u Sjevernoj Makedoniji. Zvaničnici obje zemlje složili su se u namjeri da ojačaju saradnju kako bi se ubrzao pravedni prelazak na energiju.

Kada je riječ o dekarbonizaciji, zemlja namjerava da smanji emisije gasova staklene bašte za 82% u odnosu na nivoe iz 1992. godine.

Da bi se to postiglo, planira da energetskom sektoru omogući lakši prelazak na tehnologije sa niskim sadržajem ugljenika. Ključni ciljevi uključuju planove za postepeno zatvaranje termoelektrana na ugalj u Sjevernoj Makedoniji, TE Oslomej i TE Bitolj, do 2027. godine, kao i ubrzanje korišćenja obnovljive energije za proizvodnju električne energije u kombinaciji sa mjerama energetske efikasnosti u svim sektorima.

Porez na ugljen-dioksid ubrzao bi postepeno ukidanje tradicionalnih goriva uz stimulisanje ulaganja u obnovljivu energiju i mjere energetske efikasnosti. Prema planu, zemlja će nastaviti da podržava obnovljive izvore energije putem fid-in tarifa i aukcija.

U planu se navodi da je cilj posvetiti posebnu pažnju energetskoj efikasnosti, s obzirom na ograničen potencijal zemlje da koristi lignit i biomasu kao glavne domaće resurse koji se trenutno koriste.

NEKP predviđa niz politika i mjera za smanjenje potrošnje energije u zgradama, industriji i transportnom sektoru i smanjenje gubitaka na prenosnoj i distributivnoj mreži. Dokumentom se planira ušteda od 20,8% u finalnoj potrošnji energije i 34,5% u potrošnji primarne energije u poređenju sa scenarijem uobičajenog poslovanja.

Zemlja namjerava da smanji svoju energetsku zavisnost sa 60% na 59% do 2030. Plan ima za cilj da smanji oslanjanje na uvoz energije kroz veću upotrebu obnovljive energije i poboljšanu energetsku efikasnost, uz diversifikaciju izvora snabdijevanja korišćenjem prirodnog gasa prvenstveno u industrijskom sektoru.

Iustracija | Foto: energynews.pro

Predvidljive mjere uključuju povećanje broja potrošača, uspostavljanje sistema garancije porijekla i izgradnju hidroelektrana i elektrana na gas. 

Zemlja namjerava da diverzifikuje rute snabdijevanja gasnim interkonekcijama sa Grčkom i interkonekcijama sa Kosovom i Srbijom. Takođe će podstaći postavljanje solarnih kolektora za toplu vodu, posebno za ugrožene potrošače. 

Planirano je da se poveća odziv potrošnje (eng. demand response) zajedno sa uvođenjem cjenovnih signala za električnu energiju u realnom vremenu kako bi se potrošači podstakli da učestvuju u balansiranju i povećaju kapaciteta za skladištenje energije. NEKP predviđa pripremu godišnjeg programa za ugrožene potrošače kako bi se obezbijedila njihova zaštita od cjenovnih šokova.

Prir. M.L.

Izvor: seetao.com

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

Sjeverna Makedonija prva usvojila nacionalni energetski i klimatski plan na Zapadnom Balkanu

ECO POLIS

Vlada Sjeverne Makedonije spremila skoro million eura za građane da unaprijede energetsku efikasnost