Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Uskoro izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz biogasa

Puštanje u rad deponije Možura planirano za sredinu novembra

Revidirana verzija Glavnog projekta za deponiju Možura trebalo bi da bude završena u narednih 15 do 20 dana, nakon čega će se steći uslovi za raspisivanje izvođačkog tendera. Puštanje energane u rad planirano je za drugu polovinu novembra 2024. godine, saopšteno je Ecoportalu iz deponije Možura.

-U toku 2022. godine, završena je izrada Studije izvodljivosti za projekat pretvaranja energije biogasa u električnu energiju, koja je potvrdila ekološku i ekonomsku opravdanost izgradnje postrojenja. Tokom 2023. godine urađen je i projektni zadatak i započeta izrada Glavnog projekta i revizije istog. Od strane CEDIS-a izdati su Uslovi za izradu tehničke dokumentacije – navodi se u odgovorima dostavljenim Ecoportalu.

Puštanje energane u rad planirano je za drugu polovinu novembra 2024. godine – Foto: mozura.me

Obaveza kompanije Možura d.o.o. Bar je da upravlja deponijom još 30 godina nakon zatvaranja, odnosno sve dok se bude proizvodio biogas, čime se stvaraju preduslovi da i nakon zatvaranja preduzeće ostvaruje prihode od isporučene električne energije pretvaranjem energije nastalog biogasa.

-S obzirom na aktivnosti koje se odnose na izgradnju novih kada kao i proširenje kapaciteta, izgradnja energane na Možuri predstavlja veoma dobru investiciju sa kratkim vremenskim rokom povrata uloženih sredstava i dugim periodom eksploatacije kvalitetnog deponijskog gasa u svrhu dobijanja električne energije i očuvanja životnog prostora. U ovom dijelu Evrope ovo bi bila prva energana koja bi koristila energiju deponijskog biogasa za pretvaranje u električnu energiju – saopšteno je iz Deponije.

Partneri na projektu suEko fond Crne Gore koji finansira izradu Glavnog projekta, a imamo i usmenu potvrdu partnera iz Slovenije, Centra za međunarodnu saradnju Slovenije – CMSR, da će participirati sa 50% u troškovima izgradnje energane.

Očekivana vrijednost izgradnje postrojenja je 1,9 miliona eura.

Izgradnja postrojenja će imati pozitivne efekte na zatvaranjePoglavlja 27 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, koje se odnosi na ekologiju i zaštitu životne sredine.

Kako je Ecoportal ranije pisao, studijom je predviđen generator od 1 MW koji bi na nivou godine proizvodio oko 8.500,000 KWh električne energije.

-Maksimalno moguća proizvodnja bi iznosila 12.450,000 KWh električne energije proširenjem deponije i nabavkom dodatnog generatora. Sam rad enegrane neće uticati na količine koje se sakupljaju, ali je Možura predviđena kao regionalni Centar za crnogorsko primorje za tretman otpada. Evropska komisija je finansirala izradu Studije izvodljivosti za izgradnju Centra za selekciju i Centra za kompostiranje koja je izrađena još 2019. godine – kazali su ranije iz Možure.

Prir. M. Vuković

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Puštanje u rad deponije Možura planirano za sredinu novembra