Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Projekat „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“ – predviđena rekonstrukcija 18 objekata

U Ministarstvu kapitalnih investicija održan je sastanak koji označava uvođenje njemačke kompanije Fihtner u implementaciju projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama”, a kojim je predviđena rekonstrukcija 18 školskih objekata i Doma starih u Risnu. 

Projekat „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“ realizuje se po osnovu Ugovora o kreditu i Ugovora o grantu, potpisanih između Vlade Crne Gore i KfW banke, u decembru 2019. godine i Posebnog ugovora, potpisanog u avgustu 2020. godine.

Za potrebe realizacije projekta opredijeljena su sredstva iz kredita KfW banke u iznosu od 45 miliona evra, donacija Evropske unije u iznosu od 4,5 miliona evra i sopstveni doprinos u iznosu od 10 miliona evra. 

Aktivnosti projekta 

Projektom će biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

– izgradnja administrativnog objekta površine 5000-8000 m², za potrebe državnih organa, koji će biti projektovan i izgrađen po najvećim evropskim standardima energetske efikasnosti

– rekonstrukcija i adaptacija administrativnih objekata u nadležnosti Uprave za imovinu u cilju ispunjavanja obaveza iz Uredbe o rekonstrukciji službenih zgrada, koje su proizašle iz transponovanja EU Direktive o energetskoj efikasnosti

– rekonstrukcija i adaptacija obrazovnih i socijalnih ustanova sa ciljem optimizacije potrošnje energije i poboljšanja uslova za boravak i rad korisnika, a sve u cilju ispunjenja obaveza definisanih Zakonom o efikasnom korišćenju energije

Foto: Aeroseal

– implementacija Centralnog informacionog sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru i podrška javnom sektoru u uspostavljanju sistema za energetski menadžment, što takođe predstavlja zakonom definisanu obavezu

– implementacija niza pratećih mjera, koje su podrška implemetaciji zakonske regulative, a koje su većinom proizašle iz EU Direktive o energetskoj efikasnosti i Direktive o energetskim performansama zgrada

– prateće konsultantske usluge. 

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, planirano je da se veći dio sredstava iz kredita koristi za finansiranje radova na primjeni mjera energetske efikasnosti, dok bi se preostala sredstva koristila za finansiranje pratećih radova neophodnih za pripremu objekta za primjenu mjera energetske efikasnosti ili za njihovu zaštitu, odnosno radova na poboljšanju uslova za boravak i rad korisnika. 

-Osim navedenog, za potrebe finansiranja radova koje je neophodno izvesti na pojedinim objektima, a koji se ne mogu finansirati iz sredstava kredita, planirano je da Vlada Crne Gore obezbijedi sopstveni doprinos u iznosu od 10 miliona evra. 

Poboljašanje energetske efikasnosti u zgradama

Sredstva iz sopstvenog doprinosa će se pretežno koristiti za: nabavku zemljišta i plaćanje usluga komunalnog opremanja za izgradnju novog objekta, kao i za nabavku namještaja i opreme, sufinansiranje rekonstrukcije objekta H u Domu za stare „Grabovac“ u Risnu i unapređenje uslova za rad u obrazovnim ustanovama – navodi se u saopštenju.

Foto: Aroseal

Cilj projekta je poboljšanje energetske efikasnosti u odabranim administrativnim zgradama, obrazovnim i socijalnim ustanovama, kao i podrška u ispunjavanju obaveza propisanih Zakonom o efikasnom korišćenju energije, a koje su proizašle iz EU direktiva. Osim navedenog, smatra se da će postizanje cilja projekta doprinijeti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i postizanju planiranog nacionalno određenog doprinosa (INDC/PNOD). Takođe, očekuje se i pozitivan uticaj na upošljavanje domaćih građevinskih i konsultantskih firmi, što treba da doprinese održavanju kontinuiteta njihovih prihoda, kao i očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta.

Planiran rok za završetak projekta je decembar 2026. godine.

Kao konsultant za podršku pri implementaciji projekta čija je obaveza priprema tehničke dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i podrška pri evaluaciji ponuda, nadzor nad izvođenjem radova, verifikacija rezultata, podrška pri ugovaranju ostalih konsultantskih usluga odabrana je njemačka firma Fichtner. 

Prir. M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO POLIS

Integrisani solarni sistem i vjetroturbine na objektima visokogradnje

ECO MNE

Održan okrugli sto na temu Ekonomsko-energetska održivost u Crnoj Gori

ECO MNE

Međunarodna saradnja u okviru projekta LEC – Lokalne energetske zajednice