Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Program „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“: Ostvarene uštede u oblasti energije

Preliminarni rezultati programa „Unaprijeđenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“ pokazuju da su ciljevi ispunjeni. Ukupne uštede u energiji ostvarene na objektima su 15.090.622 kWh, što predstavlja u prosjeku smanjenje u potrošnji energije od 59% u odnosu na period prije rekonstrukcije, piše u Vladinom dokumentu.

Program „Unaprijeđenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“ realizovan je u okviru projekta „Energetska efikasnost u crnoj Gori“ koji je pokrenulo Ministarstvo kapitalnih investicija.

-Prosječna specifična potrošnja nakon rekonstrukcije iznosi 92 kWh/m² god, dok je specifična potrošnja prije rekonstrukcije iznosila 239kWh/m² god. Period povrata investicije je u prosjeku 18 godina, odnosno 10,7 godina za 27 objekata, dok je za sedam objekata period povrata veći od 20 godina. Navedeno se odnosi na objekte bez centralnog sistema grijanja, objekte koji su koristili ugalj i sl. Smanjenje emisije CO2 iznosi 6502 t/godišnje – navodi se u dokumentu.

Program energetske efikasnosti u javnim zgradama (EEPPB) realizuje se u dvije faze, po osnovu ugovora o kreditu i finansijskom doprinosu, potpisanim sa KfW bankom, u iznosu od 13,44 miliona + 22,274 miliona eura. 

Prva faza je realizovana u periodu januar 2012. godine – decembar 2015. godine, u okviru koje je izvršena rekonstrukcija i adaptacija 20 osnovnih i srednjih škola i jednog studentskog doma, sa ciljem unapređenja energetske efikasnosti i poboljšanja uslova za boravak i rad korisnika. Implementacija druge faze je započela u januaru 2015. godine. Cilj programa je unapređenje energetskih karakteristika objekta, kako bi se obezbijedila potrošnja energije od najviše 150 kWh/m² za objekte na sjeveru, 125 kWh/m² za objekte u centralnoj zoni i 100 kWh/m² za objekte na jugu Crne Gore. 

-Ciljna grupa programa su učenici, nastavno i ostalo osoblje u obrazovnim ustanovama, zaposleni u administrativnim objektima i korisnici i zaposleno osoblje u socijalnim ustanovama. Do sada je u okviru druge faze programa izvršena rekonstrukcija i adaptacija 12 obrazovnih ustanova. U aprilu 2019. godine, potpisan je ugovor za izradu softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada, nakon čega će biti omogućeno izdavanje energetskih sertifikata za zgrade, što je i jedna od obaveza predviđena Zakonom o efikasnom korišćenju energije. Trenutna verzija softvera je objavljena na stranici www.meec.me. Završena je i izrada nacionalnog inventara zgrada, koji služi kao osnova za određivanje pojedinih parametara koji su potrebni za razvoj pomenutog softvera. U toku je izrada troškovno-optimalne analize, koja treba da posluži za definisanje klasa zgrada. U avgustu 2020.godine, potpisan je ugovor o izvođenju radova na uspostavljanju centralnog informacionog sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru. Uspostavljanje sistema je planirano u tri faze, pri čemu je vrijednost ugovorenih radova 3 miliona eura. U toku je implementacija prve dvije faze, za koje je rok za završetak april 2022. godine. 

Prir. M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO MNE

Uskoro subvencije za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase, multiplit sistema i toplotnih pumpi

ECO MNE

Pljevljaci učili kako da racionalno koriste energiju i budu energetski efikasni

ECO MNE

Znanje o energetskoj efikasnosti zgrada mora biti primijenjeno u praksi