Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Prelazak na e–mobilnost riješiće problem emisije štetnih gasova u crnogorskom transportnom sektoru

U skladu sa EU ciljevima smanjenja štetnih emisija, a u nastojanju da se oslobodi zavisnosti od fosilnih goriva i negativnih uticaja na životnu sredinu – Crna Gora planira da preduzme niz koraka koji su u skladu sa ovim konceptom, saopšteno je na konsultativnom sastanku vezanom za proces pripreme projekta Podrška primjeni paradigme niskoakarbonskog saobraćaja.

Promjene u sektoru saobraćaja

Ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić, istakao je da je ministarstvo zainteresovano za inicijativu UNDP-a i projekat koji je u pripremi, a kojim bi se omogućila sveobuhvatna promjena paradigme u sektoru saobraćaja, odnosno prevoza putnika i robe u Crnoj Gori. 

-Ovaj projekat je u skladu sa ciljem Zelenog klimatskog fonda koji se odnosi na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Projekat je usmjeren na promjenu paradigme ka održivom, socijalno inkluzivnom sistemu saobraćaja, usmjeravajući državu ka cilju koji se ogleda u smanjenju rastućeg udjela drumskog saobraćaja u ukupnim nacionalnim emisijama gasova – kazao je Bojanić.

Kako je istakao, postizanje ovog cilja se planira kroz dvije komponente. 

-Prva komponenta biće fokusirana na javni prevoz i unapređenje usluga kroz socijalno-inkluzivan integrisani sistem kojim upravljaju nadležni organi javne uprave i privatni pružaoci usluga. Druga komponenta fokusira se na vozni park u državi, dajući zamajac prelasku na pametnu e-mobilnost kroz strukturne promjene i djelovanje na tržištu vozila. Strukturnim promjenama će se osnažiti Vlada i lokalne samouprave – nadogradnjom institucionalnih kapaciteta i reformom regulative koja će usmjeravati proces tranzicije implementacijom nacionalne strategije e-mobilnosti – dodao je Bojanić.

Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte

Govoreći o preporukama Zelenog klimatskog fonda, stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Danijela Gašparikova, istakla je da je ključna preporuka tog Fonda povećanje nivoa ambicioznosti predloženog projekta u smislu postizanja transformacije u cilju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte u sektoru transporta. 

-Upravo će taj stepen ambicioznosti i dokaza koji potvrđuju snažnu želju zemlje da visoko postavljene ciljeve i ostvari – poslužiti kao lakmus papir za dobijanje pozitivnog mišljenja, odnosno odobrenje projekta. Budite ambiciozni i postavite visoke ciljeve.  Istovremeno, ti ciljevi se moraju zasnivati na konkrenim prioritetima za period od narednih 5-7 godina. Takođe, neophodno je obezbijediti i raznovrsne izvore finansiranja – od domaćih i stranih fondova, kao i većih zelenih ulaganja od strane privatnog sektora. U tom smislu, a budući da Crna Gora spada u kategoriju zemalja sa višim srednjim dohotkom,  grant GCF-a (Zelenog klimatskog fonda) će biti samo jedan dodatni doprinos. Istakla bih da ove aktivnosti niko ne može sprovesti samostalno. GCF je konkretno zainteresovan za unapređenje zelenih investicija kada je u pitanju javni sektor, ali i kada je u pitanju stvaranje povoljnog okruženja koje će dati podsticaj za ulaganja privatnog sektora. Stoga bi u svom opsegu, ovaj projekat trebalo da obuhvati i Vladin doprinos i budući doprinos privatnog sektora. UNDP je posvećen podsticanju ovog procesa, stvaranju platforme za njegovu realizaciju, i podržaće izradu studije izvodljivosti – zaključila je Gašparikova. 

Crnogorski sektor transporta trenutno je odgovoran za 20% emisija gasova sa efektom staklene bašte i nudi velike mogućnosti za značajno smanjenje CO2 u saobraćaju. Da bi smanjila emisije u transportnom sektoru, Crna Gora treba da podstakne tranziciju ka transportu sa nultom i niskom emisijom, poveća upotrebu čistijih goriva i energetsku efikasnost u saobraćaju.

Cilj projekta koji je u pripremi je smanjenje udjela drumskog saobraćaja u ukupnim nacionalnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte, što će se postići stvaranjem održivog, inkluzivnog sistema saobraćaja, uz dostizanje uravnotežene zastupljenosti javnog prevoza i prevoza putničkim automobilima i širu upotrebu električnih i hibridnih vozila. 

Energetski efikasan saobraćaj 

Za Crnu Goru imperativ je energetski efikasan saobraćaj sa što manjim udjelom privatnih, putničkih automobila u ukupnom voznom parku države. Reforma ovog sektora je započeta, ali je neophodan dodatni podsticaj kako bi se postigli željeni dugoročni efekti. 

Aktivnosti na pripremi projekta u skladu su sa trenutnim naporima Vlade Crne Gore da svoj regulatorni okvir harmonizuje s pravnom tekovinom EU u oblastima energetike i saobraćaja. 

Prir. M.L.

Foto ilustraije: Clean Technica, KEMPOWER, Motor1.com UK

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

E-MOBILNOST

Skupština Crne Gore nabavila prvo električno vozilo i punjače

E-MOBILNOST

Električna vozila u 2022. dostigla rekordnu prodaju

ECO MNE

EXPO 2020 Dubai: Crna Gora predstavila prirodne ljepote, biodiverzitet i investicioni ambijent