Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Fond za zaštitu životne sredine Eko-Fond raspisao je Javni konkurs

Poziv preduzećima za bespovratna sredstva za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom

Fond za zaštitu životne sredine Eko-Fond raspisao je Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom jedinicama lokalne samouprave/privrednim društvima registrovanim za obavljanje komunalnih djelatnosti. Ukupna sredstva su 1.148,000,00. Rok za prijave je 13. jun.

-Kako bi ostvarili ciljeve i mjere propisane Državnim planom upravljanja otpadom Crne Gore, te shodno Zakonu o upravljanju otpadom, a u svrhu uspostavljanja cjelovitog sistema upravljanja otpadom, Fond za zaštitu životne sredine raspisuje Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom jedinicama lokalne samouprave / privrednim društvima registrovanim za pružanje komunalnih usluga. Svrha ovog Javnog konkursa je kvalitetniji, postojaniji i ekonomski efikasniji sistem upravljanja komunalnim otpadom i održavanja javnih površina u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite životne sredine i prirode i zaštitom javnog interesa te podsticanja unaprjeđenja sistema odvojenog prikupljanja otpada unutar lokalnih zajednica – navodi se u saopštenju.

U smislu ovog Javnog konkursa pod pojmom: pokretna komunalna oprema podrazumijevaju se: Sva vozila za odvojeno sakupljanje otpada i vozila definisana Državnim planom upravljanja otpadom, perač namijenjen pranju puteva s vodom pod visokim pritiskom, četke za čišćenje namijenjene čišćenju puteva, multifunkcionalna vozila, sve vrste mehaničkih, električnih i elektronskih mehanizacija i sl. koji su nužni u sprovodenju mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Ilustracija – Foto: news.yale.edu

U smislu ovog Javnog konkursa pod pojmom  – nepokretna komunalna oprema podrazumijevaju se: posude koje služe u svrhu odvojenog prikupljanja otpada;  kante i kontejneri za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada;  polu-podzemni i podzemni kontejneri sa montažom, raznih zapremina;  skip kontejneri zapremine za posebne tokove otpada, rolo i press kontejneri;  press balirke;  komposteri;  formiranje zelenih ostrva radi podsticanja selekcije otpada na mjestu nastanka;  projektovanje, izgradnja i/ili opremanje reciklažnih dvorišta;  postavljanje vaga na ulazu na odlagališta sa pratećim softverom.

Cilj Javnog konkursa je, kako dodaju, nabavka komunalne opreme za tretman, zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada, kao i održavanje javnih površina.

-Takođe, cilj Javnog konkursaje nabavka komunalne opreme i uredaja kojom bi se unaprijedio sistem odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada i na taj način se smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu. Specifični ciljevi javnog konkursa su poboljšanje kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada, razvijanje sistema primarne selekcije otpada u lokalnim samoupravama, doprinos smanjenju nesanitarnih odlagališta otpada, kao i doprinos ostvarivanju strateških ciljeva tretmana otpada koji su definisani Državnim planom upravljanja otpadom. Javni konkurs podrazumijeva ulaganja u poboljšanje ukupnog sistema upravljanja otpadom u smislu primarnog odvajanja otpada i korišćenja njegovih vrijednih svojstava radi smanjenja količina otpada koji se odlaže na deponije, podrška jačanju reciklažnih aktivnosti, transport otpada, održavanje javnih površina, kao i uspostavljanje sistema za registrovanje količina otpada koje se primaju na odlagališta i monitoring – piše u Javnom pozivu.

Pravo na korišćenje sredstava Eko-fonda shodno ovom Javnom konkursu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS)/komunalna preduzeća.

Za pokretnu komunalnu opremu ukupna raspoloživa sredstva iznose 648.000,00 eura

Maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti za ovu kategoriju je najviše 80% prihvatljivih i opravdanih troškova, sa uračunatim PDV-om, odnosno maksimalno do

64.800,00 eura po korisniku, dok preostali iznos od najmanje 20% ukupnih vrijednosti prijavljenog projekta snosi korisnik sredstava.

-Za nepokretnu komunalnu opremu ukupna raspoloživa sredstva iznose 500.000,00 eura. Maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti za ovu kategoriju je najviše 80% prihvatljivih i opravdanih troškova, sa uračunatim PDV-om, odnosno maksimalno do 50.000,00 eura po korisniku, dok preostali iznos od najmanje 20% ukupnih vrijednosti prijavljenog projekta snosi korisnik sredstava.

Po ovom Javnom konkursu jedinica lokalne samouprave može samostalno ili preko komunalnog preduzeća podnijeti maksimalno jednu (l) prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat nabavke komunalne opreme po kategoriji. Dakle, jedinica lokalne samouprave / komunalno preduzeće po ovom konkursu može dobiti sredstva za jedan projekat nabavke pokretne i jedan projekat nabavke nepokretne komunalne opreme. Aplikacije za različite kategorije opreme dostavljaju se odvojeno sa jasnom naznakom na koju se kategoriju odnosi – piše u pozivu.

Dodatne informacije na linku.

Prir. M.V.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Uprava gradske deponije poziva građana da budu ekološki savjesni i sakupljaju otpad, a za to im slijedi nadoknada

ECO MNE

Poziv preduzećima za bespovratna sredstva za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom

ECO MNE

Na „Možuri“ sva fizička i pravna lica mogu prodati otpad