Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Podaci Uprave za šume

Požari prošle godine uništili 17.102 ha crnogorskih šuma

Ukupna površina opožarenih površina u državnim i privatnim šumama u prošloj godini u Crnoj Gori iznosila je 17.102 ha, od čega je znatno veća površina opožarena u privatnim šumama. U 2021. godini registrovana su ukupno 153 šumska požara u državnim i privatnim šumama, saopšteno je Ecoportalu iz Uprave za šume.

Nikšić najviše zahvaćen požarima

Kada je riječ o lokacijama, kako pojašnjavaju, ubjedljivo najveći broj požara u prošloj godini, kako u državnim tako i u privatnim šumama, zabilježen je u Nikšiću. 

-Kada je riječ o državnim šumama, osim Nikšića, tu su još i Pljevlja, Podgorica, Plužine i Danilovgrad, ali u znatno manjoj mjeri od Nikšića u kojem je u prošloj godini u državnim šumama opožareno 1.138 ha. Kada je riječ o privatnim šumama, osim Nikšića u kojem je opožareno oko 2.500 ha, ubjedljivo najveća opožarena površina u privatnim šumama bila je u Kotoru gdje je opožareno 12.000 ha – saopštili su nam iz Uprave za šume.

Ilustracija | Foto: euronews

Po pravilu pošumljavanje se uglavnom radi u proljeće i jesen, međutim, obzirom na nestabilne vremenske uslove u našoj zemlji pošumljavanje se, kako ističu, radi u skladu sa vremenskim prilikama, a ne na osnovu kalendara.

– Neophodno je ispratiti brojne druge faktore kako bi se pristupilo pošumljavanju zbog čega je period pošumljavanja uvijek uslovljen vremenskim prilikama, ali u suštini to su proljećni i jesenji period. Opožareni djelovi se pošumljavaju četinarskim vrstama i to : smrča i crni i bijeli bor – kažu iz Uprave za šume.

Uprava za šume svake godine izrađuje Godišnji program gazdovanja šumama za tekuću godinu, u kojem su navedeni svi planirani radovi, između ostalog, i radovi na pošumljavanju. 

-Očekujemo u skorijem periodu da će Godišnji program gazdovanja šumama za 2022. godinu biti usvojen, nakon čega možemo da krenemo sa realizacijom planiranih aktivnosti. Kada su u pitanju ovogodišnji planovi za pošumljavanje, svakako da će se i ove kao i prethodnih godina raditi na planiranim površinama za pošumljavanje i sanaciju opožarenih površina, po redovnom planu i Planu sanacije iz 2019. godine uz sprovođenje onih šumsko uzgojnih mjera na onim površinama koje su prioritetne – kazali su iz Uprave.

Podsjećamo, kako je Ecoportal ranije pisao u Crnoj Gori u posljednjih deset godina u požarima je uništeno 90.139,33 ha šuma u državnom i privatnom vlasništvu.

Obnavljanje šuma

Obnova šuma je nešto što se aktivno radi i mora se raditi u kontinuitetu. To je proces koji traje, kako kroz prirodno obnavljanje, tako i kroz različite mjere sanacije i pošumljavanja koje se sprovode. Na osnovu Izvještaja o zdravstvenom stanju šuma iz 2020. godine konstatovano je da je zdravstveno stanje šuma na zadovoljavajućem nivou, kao i da dugoročna stabilnost i otpornost šuma nije ugrožena, saopšteno je Ecoportalu iz Uprave za šume.

Globalni uticaj klimatskih promjena na šumski resurs ima svakako velike razmjere, a u prilog toj konstataciji govori i nedavno potpisana Deklaracija o šumama i korišćenju zemljišta kojom se reafirmiše posvećenost zaustavljanju gubitka šuma i degradacije zemljišta do 2030. godine. 

-Ono što u najvećoj mjeri nanosi veliku štetu su svakako požari, zatim različite biljne štetočine i bolesti, bespravne sječe i uzurpacije, namjerno krčenje šume, zagađenost životne sredine i slično. Što prije postanemo svjesni značaja šumskog resursa kao pojedinci uspjećemo da ga u većoj mjeri zaštitimo – kazali su ranije iz Uprave za šume.

M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

Vještačka inteligencija (AI) – dobra ili loša za borbu protiv klimatskih promjena?

ECO POLIS

Šta će se dogoditi ukoliko globalna temperatura nastavi da raste?

ECO POLIS

Domaćinstva mogu koristiti biogas za proizvodnju sopstvene električne energije