Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

NVO Green Home održala događaj pod nazivom “Izazovi u lokalnom prehrambenom sistemu”

Potrebna veća podrška države u proizvodnji hrane

Čak i pored dobrih potencijala za proizvodnju hrane potrebna su značajna finansijska ulaganja, edukacija i razvijanje svijesti proizvođača i okretanje ka cirkularnoj ekonomiji. NVO Green Home je u srijedu 23. novembra 2022. godine u Podgorici održala događaj pod nazivom “Izazovi u lokalnom prehrambenom sistemu.”

Foto: NVO Green Home

Na ovom događaju, IPC Tehnopolis predstavio je svoju biotehnološku laboratoriju koja pruža podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, koja se bave proizvodnjom hrane i individualnim poljoprivrednim proizvođačima (farmerima). Do sada je urađeno 730 analiza za 25 korisnika. Osim toga, Biolab Tehnopolis, posjeduje automatizovani dron za poljoprivredu pomoću kojeg se na velikim površinama može pratiti napredak i kvalitet usjeva poljoprivrednih kultura. Do sada je ovim dronom snimljena površina od 5 ha za 10 korisnika. Takođe, ova laboratorija posjeduje opremu za ispitivanje tehničke ispravnosti mehanizacije koja se koristi za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja. Primjenom ove opreme troši se manje pesticida, smanjuje se utrošak novčanih sredstava i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Opština Tuzi , u kojoj se oko 80% stanovništva bavi poljoprivredom predstavila je trenutnu situaciju kada je riječ o proizvodnji hrane i izazove sa kojima se suočava. Istaknuta je potreba da se vrše različite vrste ispitivanja kako zemljišta tako i samih proizvoda ali i kontrolisana upotreba različitih hemijskih sredstava. Domaći proizvođači hrane streme ka većoj primjeni načela cirkularne ekonomije ali je taj proces u začetku. Još uvijek postoje i zakonske prepreke kojima bi se regulisao rad malih proizvođača hrane. Oslonjeni su uglavnom na sopstvene izvore finansiranja i snalaženje kada je riječ o plasiranju proizvoda.

Foto: NVO Green Home

Poseban problem, iz ugla NVO Green Home, predstavlja pakovanje proizvoda. Dostupna je uglavnom plastična ambalaža koja završava i na obradivom zemljištu i ulazi u naš prehrambeni lanac. I oni proizvođači koji koriste drugu vrstu ambalaže, kao što je npr. staklena, nisu trenutno u mogućnosti da vrše njen povrat. Istraživanje koje je u Crnoj Gori rađeno 2019. godine pokazalo je da prodajni lanci odabir ambalaže vrše na osovu sledećih kriterijuma: bezbijednosti proizvoda, cijene ambalaže i dostupnosti alternative, koje kod nas nažalost nema. Zanimljivo je da kod nas kompanije ne vode evidenciju o količinama i tipovima pakovanja koja koriste iako izdvajaju značajna finansijska sredstva za to. Tako se na primjer, streč folija koristi u velikim količinama. 

Veća proizvodnja hrane i njeno plasiranje na našem tržištu moguće je samo uz značajan angažman društva kao cjeline i države koja mora da preuzme i značajne korake i odgovornost kada je riječ o proizvodnji hrane ali i očuvanju životne sredine, zaključak je sa ovog događaja.

Ovaj događaj je dio projekta EIT Food Start-up Awareness Event, koji su podržali EIT Food CLC North East sp.z.o.o. a koji u Crnoj Gori realizuje NVO Green Home.

EIT Food  je najveća  i najdinamičnija svjetska zajednica za inovacije i hranu. Uz podršku Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Evropske unije, ulažu u projekte, organizacije i pojedince koji dijele ciljeve za zdrav i održiv sistem proizvodnje hrane. 

N.B.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Zajedničkim snagama do Crne Gore bez otpada

ECO MNE

Kako nam digitalizacija može pomoći u zaštiti životne sredine?

ECO POLIS

Šta znače oznake – PET, PP, PVC?