Potencijal naselja Vranj u opštini Tuzi da postane ekološko turističko mjesto

Naselje Vranj u opštini Tuzi uskoro bi trebalo da postane turističko mjesto. Udaljeno je 6 km od centra grada, a broji oko 240 domaćinstava.  Stanovništvo se u ovom dijelu Tuzi pretežno bavi poljoprivredom i ribolovom. Predstavnici NVO i Opštine planiraju da u naselju naprave biciklističke staze, šetališta, osmatračnice za pelikane, a biće omogućena i vožnja čamcima do Sakadarskog jezera.

Elvis Lekić, predstavnik NVO „Razvoj Vranja“ kazao je Ecoportalu da žele da Vranj postane mjesto koje će posjećivati turisti iz cijelog svijeta.

-Počećemo prvo sa prokopavanjem kanala u mjestu Zbelj. Kanal je dužine 3 km, a oko 2 km je natkriveno visokim rastinjem i drvećem koje se ne sječe, jer mještani izuzetno vode računa o očuvanju ovog dijela naselja. Kanal je posljednji put prokopan 1998. godine, pa sada želimo da sve obnovimo. Ideja nam je da napravimo prvi dio infrastrukture, koja će biti veoma važna za potencijalna izletišta, osmatračnice i šetališta – dodao je Lekić.

Kako je kazao, imali su i sastanak sa jednom NVO koja se bavi zaštitom ptica i sa njima su postigli dogovor da mapiraju zone sa kojih će se moći prići pelikanima i njhovim gnjezdištima.

-Predali smo opštini Tuzi zahtjev da se ovo mjesto pretvori u izletište. Nadam se da ćemo sa radovima početi kada se usvoji budžet do kraja godine. Prije svega, cilj nam je da se naselje uredi tako da može da se koristi godinama – istakao je Lekić.

Leonora Dedivanović, direktorica TO Tuzi, saopštila nam je da su ideju za valorizaciju Vranja dobili nakon analize potencijala mjesta, ali i kroz inicijative mještana.

-Potencijali su talenti koji su ovdje neiskorišćeni. Kao mlada opština imamo puno prioriteta, a i do sada se nije mnogo ulagalo kada je u pitanju turizam. Ograničeni smo budžetom i kadrom, ali sa malo sredstava možemo dobiti mnogo. Kada je u pitanju produbljivanje ovog kanala, očekujemo da ćemo to i uspjeti kako bi ovo mjesto postalo popularno za kajaking – navela je Dedivanović.

Ona je kazala da će pokušati i da od naselja Pothum naprave turističko mjesto, jer tamo postoji izvorište čiste vode.

– Smatram da će se aktivirati i lokalno stanovništvo jer je Vranj naselje sa mnogo potencijala. Samo Skadarsko jezero ima dosta endemskih vrsta, ptica i različitih životinja, pa se može razmišljati i u tom smjeru – istakla je Dedivanović. 

M.L.

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published.