Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Postrojenjima za prečišćavanje do boljeg kvaliteta podzemnih i nadzemnih voda

Podzemne vode su one koje se nalaze ispod zemljine površine. Oni čine 21 odsto ukupne slatke vode na Zemlji. Da bi voda mogla ući u tlo, ona mora imati niz karakteristika. Postoje propusna tla koja propuštaju vodu, poput pijeska i kamenja, i nepropusna tla, poput vulkanskih i metamorfnih stijena. Kad voda stigne do podzemlja, voda se može akumulirati na različite načine i na različitim dubinama. Uz to, oni imaju veliki ekološki i ekonomski značaj za ljudska bića, a upravo zbog toga trpe i negativne posljedice ljudskog djelovanja. 

Kvalitet podzemnih voda

U Crnoj Gori kvalitet podzemnih voda prati Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju – Laboratorija za ispitivanje kvaliteta voda preko uzoraka koji se uzimaju dva puta godišnje,  jednom u periodu malih voda, a drugi put u periodu velikih voda. 

Načelnica Odsjeka za praćenja kvaliteta voda u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju, Nevenka Tomić, kazala je  da je dinamika, način uzorkovanja i analiziranja parametara propisana Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda.

-Što se tiče kvaliteta imamo vode koje imaju dobar kvalitet, a imamo koje ne ispunjavaju taj kvalitet. Bunari ili izdani čija se voda koristi za piće kontrolišu se od strane nadležnih institucija – Instituta za javno zdravlje i Vodovoda koji posjeduju laboratorije – istakla je Tomić.

Govoreći o kvalitetu rijeka, ona je dodala da su donji djelovi rijeka Ćehotine, Morače, Ibra i Lima lošeg kvaliteta.

-U prostoru Zetske ravnice: vode u bunarima  u Gostilju, Vukovcima i Drešaju sadrže povećane sadržaje  nutrijenata – posebno sadržaj nitrata i taj prostor pripada ranjivom području.  

Promjenom Pravilnika 2019. godine koji je usklađen sa  EU Okvirnom diektivom o vodama ne prati se mikrobiologija površinskih voda – po njenim kriterijumima ti parametri se ne određuju u površinskim vodama. Dat je primat određivanja  ekološkog statusa kroz biološke elemente kvaliteta: fitoplankton, fitobentos, makrofite, makrozobentos i riba – objašnjava naša sagovornica. 

Postrojenja za prečišćavanje

Kako je kazala, da bi se poboljšalo stanje podzmenih i nadzemnih voda potrebno je izgraditi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali ukloniti i zabraniti  stvaranje  deponija  otpada i smeća na obalama i uopšte u bilo kom prostoru.

Takođe, potrebna je i kontrola  izvora zagađenja, zabrana i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih supstanci i zabrana stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji supstitucija ekološki pogodnijih proizvoda  – pojasnila je ona.

Da bi se uradila dodatna zaštita za monitoring podzemnih voda, kako je istakla, potreban je proširen broj mjernih mjesta za praćenje kvantiteta i kvaliteta u odnosu na  raniji period i  instaliranje opreme za  praćenje nivoa vode.

M.L.

Izvor: milanospettacoli.com

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO MNE

Podgorica će uskoro dobiti postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda

ECO POLIS

Tajni svijet ispod zemljine površine – podzemne vode

ECO MNE

Čista i sigurna voda mora biti dostupna svima