Postoje li prepreke za uvoz električnih automobila u Crnu Goru?

Elektrifikacija transporta je u posljednjoj deceniji uzela maha u većini država, pa se samim tim kompletna regulativa vezana za ovaj domen počela prilagođavati novonastalim uslovima i generaciji e-mobilnosti. Posmatrajući uređenje koje imaju Sjedinjene Američke Države, gdje se prema navodima zvanične energetske statistike vlade SAD-a, 91% energije u transportu dobija sagorijevanjem nafte i njenih derivata, svjedočimo naporima koje administracija ulaže kako bi podstakla svoje građane da se opredijele za mnogo ,,čistiji” vid transporta. Unutrašnje državne instance SAD-a se nadmeću da ponude što bolje uslove postojećim i novim vlasnicima električnih automobila, kako bi globalni udio emisije izduvnih gasova od 28% bio sveden na minimum. Ovakve i slične primjere djelovanja možemo primijetiti i na evropskom kontinetu, naročito kada govorimo o Norveškoj i Njemačkoj. 

Crna Gora je, kao država koja otvara svoje puteve ka savremenom i održivom, umnogome stavila akcenat na stvaranje uslova za povećanje broja električnih automobila na svojm putevima. Pored razvoja i prilagođavanja infrastrukture koja bi opsluživala električna vozila (EV), kao i subvencija i povoljnosti prilikom kupovine istih, što smo u prethodnim tekstovima i pomenuli, izuzetno je važno jasno definisati regulativne uslove koje je neophodno ispuniti prije donošenja odluke o kupovini EV. 

Ukoliko se električno vozilo koje želite da posjedujete ne nalazi već na crnogorskom tržištu automobila, procedura uvoza je, kao i za sva ostala konvencionalna vozila pogonjena fosilnim gorivima, ista. Sami proces pribavljanja električnog vozila sa nekog inostranog tržišta ne zahtijeva dodatne kontrole i procedure, mimo onih standardnih koje su već prethodno bile definisane. 

Što se tiče već postojećih procedura, one su definisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori (,,Službeni list CG”, br. 5/2015 od 30.01.2015. godine). Pravilnik, između ostalog, obuhvata i korake koje je neophodno sprovesti kako bi se dokazalo da vozilo koje se uvozi zadovoljava crnogorske standarde, što je bliže definisano pojmom homologacija. 

Homologacija vozila 

Homologacija vozila je postupak utvrđivanja i provjere usaglašenosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika vozila sa tehničkim zahtjevima i uslovima utvrđenim pomenutim pravilnikom. Postupak homologacije obuhvata pregled dokumentacije i vozila u pogledu bezbjednosno-tehničkih uslova i uslova zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, izdavanje sertifikata o homologaciji vozila za tip vozila, izjave o usaglašenosti vozila, potvrde o homologaciji za pojedinačno vozilo, i upis podataka u evidenciju homologacionih podataka o vozilu. 

Ono što je važno napomenuti jeste da se homologacija tipa vozila sprovodi za nova vozila koja uvoze ovlašćeni zastupnici proizvođača ili sami proizvođači, dok se homologacija pojedinačnog vozila sprovodi za nova i upotrebljavana vozila koja se pojedinačno uvoze. Takođe, za poslove tipske homologacije i izdavanje potvrde za homologaciju pojedinačnog vozila nadležan je Mašinski fakultet Univerzitata Crna Gora. 

Postupak homologacije pojedinačnog vozila 

S obzirom na dobru višegodišnju praksu ovlašćenih uvoznika i dilera automobila u Crnoj Gori u domenu tipske homologacije, ovdje bismo posebno naglasili postupak homologacije pojedinačnog vozila koji obuhvata: pregled vozila, pregled dokumentacije i sačinjavanje izvještaja o homologaciji pojedinačnog vozila, koje vrši neposredno ovlašćeno pravno lice. Pregled vozila obuhvata pregled homologacionih oznaka na opremi i djelovima vozila, i sačinjavanje zapisnika o pregledu vozila. Pregled dokumentacije obuhvata: provjeru usaglašenosti tehničkih podataka vozila sa podacima iz proizvođačke dokumentacije (tehnički podaci i homologaciona odobrenja) i provjeru usaglašenosti homologacionih odobrenja sa propisanim uslovima za homologaciju. 

Postupak homologacije pojedinačnog vozila neposredno ovlašćeno pravno lice treba da izvrši najkasnije u roku od tri dana od dana prijema urednog zahtjeva. Neposredno ovlašćeno pravno lice, radi izdavanja potvrde o homologaciji za pojedinačno vozilo, dostavlja ovlašćenom pravnom licu (Mašinski fakultet) u pisanoj i elektronskoj formi: zapisnik, izvornu dokumentaciju o vozilu i  izvještaj sa mišljenjem o ispunjenosti zahtjeva i uslova propisanih gore navedenim pravilnikom. Nakon izdavanja potvrde o ispunjenosti uslova, vozilo dalje može stupiti u procese carinjenja i registracije. 

Dakle, ukoliko želite da dođete do električnog automobila po svojoj mjeri, a pri tome vam crnogorsko tržište isti trenutno ne može obezbijediti, procedure dostizanja takvog cilja su svedene na minimum i  pred vas se neće postavljati dodatne prepreke koje bi takvu želju omele u ostvarenju.   

Prir. O. Bobičić

Izvor: ncsl.org, newmotion.com, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori

Foto ilustracije: Kempower, Ledger Insights, Autostart

Pratite ECOPORTAL.ME na Instagramu

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *