Opština Tuzi predstavila Nacrt održivog energetskog klimatskog akcionog plana

Nacrt održivog energetskog klimatskog akcionog plana Opštine Tuzi predstavljan je u okviru projekta ADRIA_Alliance – ADRIAtic – prekogranična ALIJANSA za promociju energetske efikasnosti i prilagođavanje klimatskim promjenama, koji se finansira iz sredstava EU preko programa IPA II CBC Italija-Abanija-Montenegro.

Zajedničko zalaganje za zaštitu od posljedica klimatskih promjena 

-Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika u decembru 2020. godine, Opština Tuzi prihvatila je obaveze koje proizilze iz njega, a doprinose dobrobiti naših građana, razumnom korišćenju električne energije, očuvanju prirodnih resursa, kao i zaštiti od posljedica klimatskih promjena koje su prominentno pitanje na međunarodnoj sceni. Nadam se da ćemo zajedničkim zalaganjem dobiti najbolji mogući plan, te da ćemo sugestijama relevantnih institucija i dobijanjem mišljenja u skladu sa Zakonom o energetici ovaj plan usvojiti i na Skupštini opštine Tuzi – kazala je šefica kancelarije za međunarodnu saradnju u Opštini, Amra Pepić.

Eksperti za klimatske promjene, Zoran Miljanić i Nebojša Jablan, saopštili su da potpisnici Povelje gradonačelnika dijele viziju da gradove učine dekarbonizovanim i otpornim, pri tome se obavezujući da, kroz izradu i implementaciju lokalnog akcionog plana održive energetike (SEAP), doprinesu ostvarivanju ciljeva Strategije održivog energetskog razvoja i sprovođenju akcionog plana za poboljšanje mjera energetske efikasnosti Evropske Unije.

Foto: Opština Tuzi

Opština Tuzi je 29. decembra 2020. godine pristupila Povelji gradonačelnika. Potpisivanjem Povelje, gradska uprava se obavezala na primjenu brojnih mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kojima će se u konačnom do 2030. godine smanjiti emisije CO2 za više od 40%. Zahvaljujući podršci projekta Adria Alliance, koji okuplja 19 opština iz tri države (Italija, Albanija i Crna Gora), opština Tuzi je u maju 2021. godine krenula u izradu Akcionog plana održive energije i klime, sa ciljem niskokarbonskog ekonomskog i energetskog razvoja opštine, uz povećanje udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora, dodatno smanjenje emisija CO2 za minimalno 40% do 2030. godine, postizanje ekološke i energetske održivosti i adaptaciji na klimatske promjene na području opštine.

Analiza potrošnje energije u tri sektora

U Nacrtu odživog energetskog klimatskog akcionog plana Opštine, predstavljena je analiza potrošnje energije u sektoru zgradarstva, saobraćaja i javne rasvjete.

Miljanić je saopštio da je ukupna potrošnja energije u javnim zgradama u 2019. godini iznosila 1.549,61 MWh, te i da u okviru te potrošnje dominantan udio imaju objekti iz oblasti obrazovanja (osnovne i srednje škole) sa 75 % učešća u ukupnoj potrošnji energije.

On je saopštio da su zgrade Opštine i Doma zdravlja značajno zastupljene u energetskom bilansu jer se radi o pojedinačnim objektima, pa se u tom smislu mogu prepoznati kao adresa za potencijalne mjere za unaprjeđivanje energetske efikasnosti. 

Foto: Opština Tuzi

-Specifične potrošnje energije za zgradu Opštine i Dom zdravlja su 81 kWh/m2god i 136 kWh/m2god.

U procesu izrade je nacionalni softver za energetsku klasifikaciju zgrada koji će kao jedan od rezultata dati tipične i preporučene vrijednosti indikatora od interesa kako bi se svakom objektu dodijelila odgovarajuća energetska klasa.

Zoran Miljanić, ekspert za klimatske promjene

Ukupna potrošnja energije u baznoj godini je 51.814,57 MWh. Tipično, najveći udio u potrošnji energije ima rezidencijalni sektor (približno 80 %), a potom komercijalne zgrade. 

Jablan je saopštio da najmanji udio u potrošnji energije imaju javne zgrade, pa time i najmanji potencijalni globalni efekat mjera energetske efikasnosti, ali usljed organizacionih karakteristika, upravo u ovom podsektoru zgradarstva implementacija mjera energetske efikasnosti je najefektnija, te se zbog toga sa mjerama počinje upravo od ovog podsektora. 

Upravljanje javnom rasvjetom obavlja se posredstvom astronomskih uklopnih časovnika za upravljanje u zavisnosti od zalaska i izlaska sunca. Javna rasvjeta godišnje prosječno radi oko 4.360 sati.

-Broj sijaličnih mjesta na teritoriji Opštine Tuzi je 3.500, dok je broj mjernih mjesta 62. Na teritoriji Opštine Tuzi ugrađeni različiti tipovi svjetiljki, tačnije postavljene su svjetiljke sa natrijumovim izvorom svjetlosti (snage 70W, 100W, 150W i 250W), i svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti (LED40, LED50, i LED120). U odnosu na ukupan broj svjetiljki na Teritoriji Opštine Tuzi 80 % čine svjetiljke sa natrijumovim izvorom svjetlosti – dodao je Jablan.

Emisija CO2 sektora javne rasvjete na području grada Tuzi proizlazi iz potrošnje električne energije mreže javne rasvjete. Emisija CO2 u sektoru javne rasvjete u referentnoj godini iznosila je 476 tCO2.

Miljanić i Jablan predložili su mjere za ublažavanje od klimatskih promjena. Nacrtom se preporučuje uspostavljanje sistema upravljanja energijom, zatim instalacija fotonaponskih panela na krovovima javnih zgrada, škola,  privatnih kuća, rekonstrukcija fasada i fasadne stolarije na zgradama komercijalnog i uslužnog sektora, podizanje svijesti građana o energetskoj efikasnosti i OIE, obnova termoizolacije i sistema grijanja porodičnih kuća, regulacija postojećihh bujičnih vodotoka, i sl.

M.L.

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published.