Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Otvorena mnoga pitanja koja se tiču energije i ekologije u Crnoj Gori

Održan okrugli sto na temu Ekonomsko-energetska održivost u Crnoj Gori

U petak, 16. decembra, održan je prvi okrugli sto na temu Ekonomsko-energetska održivost u Crnoj Gori. Okrugli sto je održan na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a vodio ga je redovni profesor Ekonomskog fakulteta, prof. dr Milivoje Radović, dok su panelisti bili predsjednik UO EPCG Milutin Đukanović, direktorka odjeljenja za ekonomsku regulaciju u Regulatornoj agenciji za energetiku Marija Vujović, dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Saša Mujović i saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu dr Bojan Pejović. Panelisti su u svom izlaganju iznijeli mišljenja o tome šta su najveći problemi u sektoru energetike u Crnoj Gori, kao i kako oni vide rješenja tih problema.

Pitanja su se dominantno odnosila na Termoelektranu Pljevlja, kao i na način na koji bi Crna Gora mogla ostvariti dobit kada su u pitanju obnovljivi izvori energije. Učesnici su najviše polemisali o tome da li će eventualno doći do gašenja TE Pljevlja, kao što je i planirano prema zakonima EU koji promovišu prelazak na čistije izvore energije do 2030. godine. 

Foto: Mediabiro

Međutim, prof. dr Saša Mujović je čvrstog stava da to ne bi trebalo raditi, jer se Crna Gora ne smije u cjelosti osloniti na energiju dobijenu iz obnovljivih izvora. On je takođe naveo da je prije svega potrebno napraviti dobar plan i da Crnoj Gori trebaju inovacije.”Moji saradnici i ja radimo na istraživanju principa kojim može da se “uhvati” toplota koju ispušta TE Pljevlja prije nego ona dospije u atmosferu, kako bi se potom skladištila u specijalne baterije koje čuvaju toplotu na bazi pijeska i kasnije eventualno pretvarala u električnu energiju”, iznio je Mujović. 

Zatim je riječ preuzeo Milutin Đukanović koji je istakao poslovne filozofije EPCG. “Prva filozofija je proizvodi tamo gdje trošiš, koja je priznata širom Evrope kao značajna. A druga poslovna filozofija je kompatibilnost hidro i solarnog potencijala”, kazao je Đukanović. On smatra da bi trebalo iskoristiti obnovljive izvore energije, jer u momentima kada jedan izvor energije zakaže, drugi je tu da ga nadopuni. 

Marija Vujović je govorila o transparentnosti razvoja prenosnog i distributivnog sistema. “Ono što su najveći izazovi u regulaciji u kriznim vremenima je pomirenje principa održivosti sistema i stabilnosti cijena, tj. ravnoteža između interesa operatora i korisnika. Ovo je izazovno iz razloga što je percepcija javnosti dugo takva da se svako povećanje cijene električne energije doživljava kao neprihvatljivo. Održivost operatora i prenosnog i distributivnog sistema je nužna da bi obezbijedili ekonomski rast i razvoj, oni su tu zbog korisnika sistema i da bi pomogli novim proizvodnim objektima da se priključe na sistem koji bi u nekom narednom periodu, kada počnu da funkcionišu, uticali na to da se smanji cijena za građane”, rekla je Vujović. 

Obratio se i panelista dr Bojan Pejović koji je govorio o svojoj doktorskoj disertaciji koja se tiče privrednog rasta u energetici u zemljama u tranziciji. 

Zatim su se priključili i ostali učesnici koji su iznijeli svoje komentare i pitanja za paneliste. Iz Ministarstva kapitalnih investicija se obratio Admir Šahmanović koji je govorio o aktivnostima Ministarstva i važnosti planiranja i razvoju energetske infrastrukture u Crnoj Gori.  

Iz publike je postavljeno pitanje za Milutina Đukanovića o tome da li postoji plan o deponovanju solarnih panela kada završe svoju misiju, na šta je on odgovorio da nisu razmišljali o tome i da će se o tome razmišljati kada za to dođe vrijeme. Vijek trajanja solarnih panela je 25 godina. Iako to djeluje kao dug vremenski period, iskustva naše države na polju zagađenja i upravljanja otpadom apsolutno nameću pitanje adekvatnog odlaganja solarnih panela kada dostignu svoj vijek trajanja. Iz EPCG nemaju odgovor na to pitanje. 

Foto: UCG

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Draško Boljević je rekao da bi idealno bilo da otpad ne postoji i da bi država trebalo da nađe način da profitira iz otpada. “Zakon o otpadu je poslat Evropskoj komisiji na dobijanje mišljenja i očekuje se da će to biti do kraja godine. Kada se taj zakon uputi Skupštinskoj proceduri biće dominantan princip proširene odgovornosti, što znači da je uvoznik odgovoran za krajnji tretman tog otpada. Vijek solarnih panela je 25 godina, ali šta ćemo da radimo sa baterijama električnih automobila gdje je vijek baterije 7 do 10 godina? Moramo da razmišljamo o tome gdje ćemo da skladištimo taj otpad, koji je jednako toksičan kao solarni paneli. Otpad ne bi trebalo da se tretira na ovaj način, već bi iz njega trebalo da se stvara profit. To je tzv. cirkularna ekonomija i to je ono na čemu mi kao država moramo da radimo”, istakao je Boljević.

Iz publike se na kraju obratila i Svetlana Jovanović, rukovodilac izrade prostornog plana Crne Gore koja je kazala da je planom definisan prostor za sve vrste otpada, ali da je veliki problem upravljanje otpadom i da je to segment koji je najviše zaostao u razvoju što se tiče svih sektora koji su istraživani. “Imamo stotine neuređenih odlagališta otpada po svim opštinama, a govorimo o ekološkoj državi. Treba da pređemo sa  deklarativne priče na djelovanje i da sve ono što stoji u planovima realizujemo”, kazala je Jovanović.

Sa njenim odgovorom je završen okrugli sto i ostaje nada da će se konačno preći na djela i da će se pronaći zajednički jezik kako bi riješili fundamentalne probleme koji se tiču energije i ekologije u Crnoj Gori.

N. Bukilić

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Za projekat Solari 5000+ se prijavilo 2.845 potrošača

ECO MNE

Zajedničkim snagama do Crne Gore bez otpada

ECO MNE

EPCG: Produženi rokovi javnih poziva za projekat „SOLARI 5000+ (70MW)“