Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Odluka 61. sjednice Vlade Crne Gore

Neophodan detaljan prostorni plan područja gdje će se graditi VE Brajići

Vlada je na 61. sjednici donijela Odluku o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar. 

-Programskim zadatkom predviđeno je da vizija razvoja prostora u obuhvatu Plana treba da prati viziju razvoja primorskog regiona koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, uz održivo korišćenje prirodnih potencijala. U okviru izrade planskog dokumenta ovaj prostor će biti sagledan u širem kontekstu, a eventualna izgradnja vjetroelektrane mora se planirati na osnovu odgovarajućih uslova i smjernica nadležnih institucija, istražne i tehničke dokumentacije i odgovarajućih procjena uticaja na životnu sredinu – saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Crna Gora je nakon sprovedenog tenderskog postupka zaključila ugovor o zakupu zemljišta u svojini države za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar sa Konzorcijumom „WPD Brajići” u čijem sastavu se nalaze kompanije WPD AG iz Bremena i „Vjetroelektrana Budva” iz Podgorice.

-Ovim Ugovorom dato je zemljište koje se nalazi u svojini Države u svrhu projektovanja, izgradnje korišćenja i održavanja vjetroelektrane. Ugovorom je takođe definisano da je neophodno usvajanje planskog dokumenta za ovaj prostor, s obzirom da iz Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore nije moguće izdati urbanističko-tehničke uslove za vjetroelektrane na ovom lokalitetu – navodi se u Vladinom dokumentu.

Kako se dodaje, glavna svrha izrade Detaljnog prostornog plana koncesionog područja za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići je da se obezbijede planski preduslovi za budući razvoj ovog prostora kroz proizvodnju električne energije koristeći potencijal vjetra.

Planiranje i realizacija VE Brajići predstavljaće veliki zahvat u prostoru, sa značajnim uticajima kako na promjenu prirodne sredine, tako i na život i razvoj u ovom području. U cilju sagledavanja ukupne problematike uticaja izgradnje vjetroelektrane, neophodno je uraditi i odgovarajuće analize kroz koje će se dati odgovori za rješavanje problematike iz oblasti ekologije, sociologije i prostornog razvoja ovog područja, kao i energetike kroz sigurnost snabdijevanja i stabilnosti elektroenergetskog sistema Crne Gore – piše u dokumentu.

-U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom. Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjeđivanje planskih preduslova za proizvodnju električne energije koristeći potencijal vjetra. Kroz izradu DPP VE Brajići prostor je potrebno sagledati u širem kontekstu, a eventualna izgradnja vjetroelektrane mora se planirati na osnovu odgovarajući uslova i smjernica nadležnih institucija, istražne i tehničke dokumentacije i odgovarajućih procjena uticaja na životnu sredinu – pojašnjavaju iz Vlade.

Posebno je, kako ističu, neophodno voditi računa o planiranom alternativnom koridoru brze saobraćajnice koji „presijeca” obuhvat plana, a koji je potrebno sačuvati.

-Takođe, neophodno je pri planiranju primijeniti uslove i smjernice Agencije za civilno vazduhoplovstvo kao i ostvariti neposrednu komunikaciju radi usaglašavanja. Svu infrastrukturu i priključke rješavati poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje utvrde nadležni organi. U samom obuhvatu planirati prostor za sve potrebne instalacije i infrastrukturu – pojašnjavaju iz Vlade.

Vjetroelektrana Brajići imaće instalisanu snagu od preko 100 MW i proizvodiće oko 220 GWh čiste električne energije godišnje, čime se mogu pokriti potrebe više od 50.000 prosječnih domaćinstava.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Utvrđen Predlog zakona o korišćenju energije iz OIE

ECO MNE

Zakon o korišćenu energije iz OIE u finalnoj fazi, uskoro pred poslanicima

ECO MNE

Integracija tržišta najjeftiniji i najefikasniji put do energetske tranzicije