Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Naučno-tehnološki park: Crna Gora ima istorijsku šansu da sustigne razvijene zemlje u tehnološkom i ICT sektoru

Osnovna vizija Naučno-tehnološkog parka usmjerena je na podsticanje i podršku razvoju inovacionih procesa u Crnoj Gori. Usmjereni smo na jačanje preduzetničko – inovacionih aktivnosti, a sve kroz različite programe podrške kompanijama, timovima i pojedicima koji prolaze neke od faza inkubacije, pred akceleracije, akceleracije i internacionalizacije poslovanja, kazao je u intervjuu za Ecoportal, Velibor Bošković, izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka.

Programi, obuke i mentorstva

On je dodao i da će Naučno-tehnološki park organizovati programe obuka, mentorstva, i aktivnosti umrežavanja sa investitorima i ekosistemima tehnoloških inovacija. 

-Naučno-tehnološki park želi da kroz svoje brojne aktivnosti i uz podršku svojih partnera i stejkholdera aktivno učestvuje u podršci brojnih inovativnih i preduzetničkih poduhvata, koji imaju visok stepen komercijalizacije, a sve sa ciljem unapređenja stepena konkurentnosti ukupne privrede. Ključna uloga NTP-a je povezivanje naučno-istraživačke zajednice i privrede kao i podrška svim inovativnim idejama da ostvare svoju tržišnu valorizaciju i tako doprinesu ekonomskom rastu i razvoju Crne Gore. Poseban akcenat aktivnosti biće usmjeren i na privlačenje direktnih stranih investicija, sa fokusom na visoko-tehnološki sektor – objašnjava naš sagovornik.

Naučno-tehnološki park, kako je istakao, podržaće startap i inovativne kompanije.
-Podrška će biti bazirana na raspoloživosti infrastrukturnih i organizaciono-programskih kapaciteta NTP-a. Osim toga, kapaciteti NTP-a biće ponuđeni i pronalazačima, inovatorima, frilenserima kao i kreativnim timovima koji razvijaju brojne inovativne ideje i projekte. Prateći stratešku orijentaciju Vlade Crne Gore, naročito našeg resornog Ministarstva ekonomskog razvoja, NTP će se brižljivo fokusirati na ispunjavanje strateških ciljeva budućeg ekonomskog razvoja Crne Gore. Vjerujem da će Naučno-tehnološki park za kratko vrijeme opravdati ulogu koja mu je povjerena kao centralna jedinica inovaciono-preduzetničkog ekosistema Crne Gore, dok će uz novu zakonsku regulativu podstaći i podržati domaće intelektualne, akademske, poslovne i inovativne potencijale – kaže Bošković.

Foto: Naučno tehnološki park Crne Gore – Velibor Bošković

Pema njegovim riječima, biće usmjereni i na izgradnju snažnih i intenzivnih veza između akademske zajednice, poslovnog sektora i sistema javne uprave, a sve sa ciljem kreiranja stimulativnog ambijenta, koji će favorizovati komercijalizaciju, ali i širu primjenu naučnih dostignuća u svim aspektima društvenog razvoja Crne Gore. 

Moderne tehnologije

Govoreći o korišćenju modernih tehnologija i poboljšanju standarda crnogorskog društva, on je kazao da su brojni izazovi pred nama.

-Digitalna revolucija, koja svakim danom donosi brojne promjene u našim životima, je proces koji nezaustavljivo kreira i nove šanse i mogućnosti. Ono što je najvažnije jeste to da našim pregaocima, preduzetnicima i naučnim poslenicima treba omogućiti da stvaraju  i privređuju u prosperitetnijem ambijentu – naveo je Bošković.

Odgovarajući na pitanje da li je moguće da crnogorska naučna scena uhvati korak sa svjetskom, on je saopštio da moramo biti svjesni tehnološkog napretka na globalnom nivou, te razumjeti da imamo istorijsku šansu da sustignemo razvijene zemlje, ali ne u tradicionalnim sektorima ekonomije, već upravo u onim sektorima koji danas bilježe najveći rast, a to su tehnološki i ICT sektor.  

-Razvijajući ove sektore možemo se približiti onim državama koje bi trebale da nam budu uzor u budućem razvoju, a to su recimo Estonija, Malta, Slovenija, Finska, Singapur…

Crna Gora ima svoje jedinstvene potencijale koje mora iskoristiti na pravi način, a ulaganje u naše ljudske resurse, primjena i razvoj najnovijih tehnoloških rješenja, siguran su put bržeg i održivijeg ekonomskog rasta i povećanja životnog standarda kojem svi težimo. Upravo na ovim premisama zamišljen je i osnovan NTP, kao centralna jedinica budućeg inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori, koja će svu svoju pažnju i aktivnosti usmjeriti na ono što je najvrijednije u Crnoj Gori, a to su talentovani, sposobni i preduzetnički orijentisani ljudi.

Velibor Bošković, izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka.

Zgrada Naučno-tehnološkog parka

Bošković navodi da građevinski radovi na objektu NTP-a uveliko teku. 
-Nakon ulaska građevinskih mašina, izvođač je naišao na jedan broj nepredviđenih situacija koje su zahtijevale dopunu projektne dokumentacije i blago usporavanje radova. Uprava javnih radova je formirala stručnu komisiju koja je analizirala trenutno stanje i dala preporuke za dalje postupanje kako bi se radovi završili u što skorijem roku. U ovom trenutku je nezahvalno govoriti o samom datumu završetka radova, ali svakako da očekujemo da to bude tokom 2022. godine – dodaje on.

Zgrada Naučno-tehnološkog parka

Bošković navodi da građevinski radovi na objektu NTP-a uveliko teku. 
-Nakon ulaska građevinskih mašina, izvođač je naišao na jedan broj nepredviđenih situacija koje su zahtijevale dopunu projektne dokumentacije i blago usporavanje radova. Uprava javnih radova je formirala stručnu komisiju koja je analizirala trenutno stanje i dala preporuke za dalje postupanje kako bi se radovi završili u što skorijem roku. U ovom trenutku je nezahvalno govoriti o samom datumu završetka radova, ali svakako da očekujemo da to bude tokom 2022. godine – dodaje on.

Tansferi znanja i vještina

Prema njegovim riječima, samo adekvatnim transferom znanja, vještinama i iskustvima možemo unaprijediti ovaj proces, usmjeravajući ga na „pametno“ korišćenje tehnologija. 

-Tehnološka dostignuća su „mač sa dvije oštrice“ i iskustvo nas uči da je bliska linija između dvije krajnjosti, zato ćemo se mi u NTP CG zalagati za promovisanje osnovnih postulata odgovornog naučno-istraživačkog rada i afirmisanja osnovnih moralnih i etičkih načela, kako u samom procesu razvoja, tako i implementacije naučnih dostignuća. Ne bih se mogao složiti sa tezom da je tehnologija na pragu da uništi svijet, naprotiv. Smatram da je tehnologija ta koja može najprije spasiti svijet mnogih problema u kojima se sada nalazimo. Tu možemo pomenuti smanjenje zagađenja, reciklažu, liječenje od raznih bolesti, proces brzog protoka informacija, zajednički globalni ekonomski prostor i još mnogo toga sve do svemirskih tehnologija koje će omogućiti čovječanstvu da možda jednog dana naseli i neku drugu planetu -objašnjava Bošković.


U Crnoj Gori, kako dodaje postoji veliki broj kreativnih ljudi, naročito među mladima, ali ono što im nedostaje su temeljnost, predanost, sistematičnost i spremnost za preuzimanje rizika. Naučno-tehnološki park Crne Gore ambiciozno gleda na naš mladi potencijal i želi da pruži punu podršku svim onima koji žele da svoja znanja, vještine i iskustva iskoriste za preduzetničko djelovaje, a sve kroz programe podrške koja će mladim ljudima pružiti mogućnost da svoje ideje pokušaju razviti u svojoj državi.

Crna Gora kao mala zemlja ima mogućnost da brzo reaguje na dinamične promjene iz okruženja, te vjerujemo da to jeste i treba da bude naša komparativna prednost u oblikovanju prosperitetnijeg i uspešnijeg društva.

Velibor Bošković, izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka.

Kako globalno, tako i lokalno, stepen fleksibilnosti je danas najvažniji faktor opšteg uspjeha jedne ekonomije i svih njenih sektora, ali i ljudi koji žele da se bave inovativnim, ali i, preduzetnički orijentisanim poslovnim aktivnostima.
Organizacija i sprovođemje svih aktivnosti Naučno-tehnološko parka baziranni su, pojašnjava on, na osnovnim principima Startegije pametne specijalizacije i održivim ciljevima UN.

Odliv kadrova

Novim zakonom o inovacionoj djelatnosti  uređuje se nacionalni inovacioni sistem usklađen sa međunarodnim standardima i potrebama našeg društva. -Na ovaj način Crna Gora se afirmiše  kao država spremna za ulaganja u nauku, inovacije, tehnologije i transformaciju društva od tradicionalnog ka savremenom, otvorenog za nove izazove sa kojima se suočavamo u 21. vijeku. Značajnim dijelom, ovaj prijedlog zakona usmjeren je i na rješavanje važnog problema našeg društva, koji se tiče „odliva talenata” i koji predstavlja strukturni i višedecenijski problem. S tim u vezi, nova zakonska rješenja će pomoći da spriječimo ili usporimo odliv talentovanih mladih ljudi omogućavajući im da stvaraju iz Crne Gore kroz jako stimulativan ambijent za rad. Kreirajući takve uslove za domaće stručnjake, očekujemo da ćemo privući i strane stručnjake da žive i rade u Crnoj Gori – kaže Bošković.

Odliv kadrova

Novim zakonom o inovacionoj djelatnosti  uređuje se nacionalni inovacioni sistem usklađen sa međunarodnim standardima i potrebama našeg društva. -Na ovaj način Crna Gora se afirmiše  kao država spremna za ulaganja u nauku, inovacije, tehnologije i transformaciju društva od tradicionalnog ka savremenom, otvorenog za nove izazove sa kojima se suočavamo u 21. vijeku. Značajnim dijelom, ovaj prijedlog zakona usmjeren je i na rješavanje važnog problema našeg društva, koji se tiče „odliva talenata” i koji predstavlja strukturni i višedecenijski problem. S tim u vezi, nova zakonska rješenja će pomoći da spriječimo ili usporimo odliv talentovanih mladih ljudi omogućavajući im da stvaraju iz Crne Gore kroz jako stimulativan ambijent za rad. Kreirajući takve uslove za domaće stručnjake, očekujemo da ćemo privući i strane stručnjake da žive i rade u Crnoj Gori – kaže Bošković.

Očuvanje životne sredine

-Stoga je očuvanje životne sredine neizostavan koncept za koji se Naučno-tehnološki park zalaže i bori. Od samog osnivanja značajnu pažnju smo posvetili ovom pitanju, pa je i budući objekat Naučno-tehnološkog parka jedan od primjera na koji način se može ponuditi kvalitetan i komforan prostor za rad po savremenim eko standardima. Primjenom koncepta „pametne i energetski efikasne” zgrade stvoriće se uslovi za rast i razvoj svih njenih stanara, ali i postaviti novi standardi u izgradnji pametnih zgrada u Crnoj Gori i regionu. Važno je istaći da će NTP imati svoju solarnu elektranu na krovu zgrade koja će nadomjestiti značajan dio potrošnje električne enerigije – objašnjava Bošković.
Kako je istakao, vjeruje i zna da postoje potencijali i neophodni resursi da Crnu Goru pozicioniramo u društvu prosperitetnih država moderne evrope. 
-Kako bi rekao veliki Piter Draker „Najbolji način da predvidite budućnost je da je stvorite“ i ja želim da vjerujem da je neophodno da postanemo svjesni stanja u kojem se nalazimo, dobro i temeljno razmislimo gdje želimo da budemo i da neumorno i istrajno radimo na ostvarivanju tih ciljeva – zaključio je on.

M. Lazarević

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO MNE

Na Zapadnom Balkanu gradiće se zeleni projekti uz podršku Evropske unije vrijednu 339 miliona

ECO MNE

Projekat „Energija podvučeno zelenom” : Podsticaj za mlade da razmišljaju ekološki

ECO MNE

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije za zdraviju budućnost