Lokaliteti Sopot i Dražin vrt kao posebni rezervati prirode stavljeni pod preventivnu zaštitu

Kao posebni rezervati prirode, lokaliteti Sopot i Dražin vrt stavljeni su pod preventivnu zaštitu zbog izuzetne vrijednosti biodiverziteta, a posebno koraligene zajednice vrste Savalia savaglia Bertolini (Zlatni koral) koje su izložene značajnom antropogenom pritisku.

Vlada Crne Gore je na posljednjoj sjednici, održanoj 30. jula, donijela Odluku o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta Sopot i Dražin vrt u Bokokotorskom zalivu.

Glavni razlog zbog kojeg su ti lokaliteti, kao posebni rezervati prirode, stavljeni pod preventivnu zaštitu je izuzetna vrijednost biodiverziteta, a posebno koraligene zajednice vrste Savalia savaglia Bertolini (Zlatni koral) koje su izložene značajnom antropogenom pritisku.

Prema rezultatima projekta GEF Adriatic, lokaliteti Sopot i Dražin vrt na kojima su kolonije vrste Savalia savaglia (Zlatni koral) konstatovane u najvećoj brojnosti, predstavljaju reprezentativna staništa vrste na području Mediterana, koja se zbog svoje jedinstvenosti, rijetkosti i ugroženosti svrstavaju u posebne rezervate prirode.

Foto: DAN

Istraživanja vrste Savalia savaglia Bertoloni u Crnoj Gori pokazala su njeno prisustvo samo u Bokokotorskom zalivu, kada je utvrđeno nešto manje od 1.000 kolonija Zlatnog korala, što je dvostruko više od svih poznatih kolonija ove vrste u čitavom Mediteranu. Najveće populacije su zabilježene na lokalitetima Sopot i Dražin Vrt. Osim ova dva lokaliteta, znatno manja brojnost populacija je konstatovana kod rta Sv. Nedjelja, zatim kod ostrva Sv. Đorđe, i u široj zoni Strpa ka Lipcima.

Lokaliteti se nalaze u Bokokotorskom zalivu i pripadaju Opštini Kotor: Sopot pripada MZ Risan, dok se Dražin vrt nalazi u sklopu MZ Perast.

Preventivna zaštita ovih lokaliteta rezultat je saradnje između nacionalnih institucija. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma finalizovalo je Predlog odluke, Stručnu analizu o potrebi preventivne zaštite morskih lokaliteta Sopot i Dražin vrt izradila je Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Institutom za biologiju mora, koji je takođe ukazao na značaj zaštite ovih lokaliteta i radio na prikupljanju podataka, uz podršku projekta GEF Adriatic. Na inicijativu Instituta za biologiju mora, Opština Kotor je pokrenula postupak stavljanja ovih lokaliteta pod preventivnu zaštitu. Značajno je pomenuti i podršku koju je pružilo JPMD kroz finansiranje čišćenja ovih lokaliteta od čvrstog otpada i ograđivanja i obilježavanja lokaliteta.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u saradnji s pomenutim institucijama, NVO i civilnim sektorom predano radi na uspostavljanju potrebne zaštite prirodnih vrijednosti i obezbjeđivanju efikasnog upravljanja ovim lokalitetima u obalnom području Crne Gore kojima se potvrđuje opredeljenje države za održivi razvoj.

Izvor: gov.me

Čitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published.