Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Primjer održive arhitekture u Sjedinjenim Američkim Državama

Hotel u državi Kolorado prva ugljenično-pozitivna građevina u Americi

Napomena: Autor u originalnom tekstu koristi termin “ugljenično pozitivni” pod kojim podrazumijeva pozitivan (poželjan) uticaj na emisiju štetnih gasova u atmosveri. Premda je ispravnije koristiti termin “ugljenično negativni”, odlučili smo prenijeti tekst onako kako je izvorno napisan imajući u vidu da dogovor oko upotrebe termina u struci nije konačno usvojen.

Izdržljiv materijal visoke čvrstoće, beton je najrasprostranjeniji građevinski materijal na svijetu, ali, istraživanja pokazuju da je i jedan od ekološki najdestruktivnijih. Prema dokumentu iz 2019, objavljenom u časopisu The Proceedings of the National Academy of Sciences, industrija cementa odgovorna je za 8% globalnih emisija ugljenika – najviše od svih emitera u sektoru industrije.

Novim projektom hotela u Koloradu zahtijevana je izgradnja ugljenično-pozitivne betonske konstrukcije zbog čega je projektni tim marljivo razvijao i pratio svoj opredijeljeni budžet za ugljenik.

Hotel će imati 135.000 kvadratnih metara | Foto: asce.org

-Izgrađeno okruženje, uključujući porodične kuće, čini 45% globalnog ugljeničnog otiska na godišnjem nivou, stoga kao projektanti moramo preuzeti odgovornost za taj uticaj – objašnjava Grant McCargo, suosnivač, izvršni i direktor za održivi razvoj i zaštitu životne sredine u kompaniji Urban Villages koja posluje u oblasti razvoja nekretnina. 

-Zato smo odlučili da budemo hrabri i ugljenično-pozitivni, a to znači da će ovaj hotel na adekvatan način neutralisati više ugljenika nego što je ugrađeno u objekat – kazao je on.

Hotel od 135.000 kvadratnih metara je u izgradnji na lokaciji površine 10.000 kvadratnih metara u centru Denvera u saveznoj američkoj državi Kolorado.

Sa planiranim završetkom gradnje krajem 2023. godine, hotel će imati 13 spratova i 265 soba za goste. Upečatljiva fasada sa kupolastim prozorima doprinijeće funkcionisanju zgrade i kontrolisanju toplotnih dobitaka i ventilacije, a istovremeno će podsjećati na stabla jasike koja rastu Koloradu, poznata pod nazivom Populus tremuloides – zbog čega je hotelu dat upravo taj naziv, Populus.

Prema analizama, Populus će biti prvi ugljenično-pozitivni hotel u SAD.

Značajni ekološki napori usmjereni na širu lokaciju van samog gradilišta, uključujući početno obećanje o sadnji drveća koja će biti dio šume površine preko 5.000 hektara, takođe će doprinijeti ciljevima projekta u pogledu ugljenika, kaže McCargo. Ovo smanjenje ugljeničnog otiska je ekvivalentno uštedi od skoro 2 miliona litara benzina. U budućnosti, Urban Villages planira dodatnu sadnju drveća kako bi nadoknadio potrošnju energije u periodu eksploatacije hotela.

Populus će biti prvi ugljenično-pozitivni hotel u SAD | Foto: asce.org

Transformativni dizajn

Grad Denver je ovaj projekat pokrenuo 2017. godine kada je objavio konkurs za izradu idejnog rješenja hotela. Grad je nedavno potrošio milione dolara na revitalizaciju Centralnog parka čiji je projekat dio.

-Željeli smo priliku da napravimo razliku. Osvojili smo konkurs ne zato što smo ponudili najbolju cijenu, već zato što smo pokazali da ćemo učiniti nešto transformativno u prostoru – kaže McCargo.

U tom cilju, Urban Villages je sarađivao sa svjetski poznatom arhitektonskom firmom Studio Gang na projektu koji bi bio vizuelno zadivljujući i ekološki pozitivan.

Hotel će postići zadate ciljeve u pogledu ugljenika uglavnom kroz funkcionisanje samoga objekta u periodu eksploatacije, ali projektanti napominju da će i djelovi fizičke strukture zgrade poput fasade, kao i betonska mješavina takođe doprinijeti njegovoj efikasnosti.

Kompaktni omotač zgrade je bio od izuzetne važnosti za postizanje objekta visokih performansi i smanjenje potrebe za korišćenjem mehaničkih sistema.

Niskougljenični beton

Uprkos ugljeniku “ugrađenom” u beton, tim je odabrao taj građevinski materijal zbog zahtjeva nosivosti konstrukcije i drugih ograničavajućih parametara. Trougaona geometrija lokacije, ograničenje visine zbog otvorenosti vidika u gradu i potrebna kvadratura su označili beton kao materijal izbora. 

Dakle, postavlja se glavno pitanje: Kako možemo uzeti zgradu koja ima toliko cementa u sebi i učiniti je što boljom iz perspektive karbonskog otiska?

Da bi ispunio taj cilj, projektantski tim koristi različite pristupe da ograniči količinu upotrebljenog betona. To uključuje maksimiziranje raspona ploča, postavljanje stubova na način na koji će se što više iskoristiti prednosti spoljašnjih konzola i pažljivo razmatranje količine potrebne čelične armature.

-Posebna važnost data je rasporedu stubova i konzola u odnosu na raspored unutrašnjih jedinica i položaj fasadnog omotača. Sa željom da smanjimo količinu upotrebljenog materijala, razmatrane su različite opcije raspona stubova i konzola kako bi se što adekvatnije uskladili sa prostornim zahtjevima unutrašnjih jedinica i mehaničkim sistemima grijanja i ventilacije u objektu. 

Pored ograničavanja količine upotrebljenog betona, predviđena je upotreba njegove nisko-ugljenične varijante kako bi se ostalo u okvirima karbonskog budžeta. 

Projektant navodi da bi sekvestracija ugljenika, proces koji pretvara ugljen-dioksid u mineral koji biva trajno ugrađen u beton, takođe mogla dodatno ograničiti količinu sadržanog ugljenika u betonu. 

-U regionu postoje četiri fabrike gotovih mješavina koje koriste CarbonCure, posebnu tehnologiju sekvestracije ugljenika. 

Dizajn fasadnog omotača 

Sa stanovišta estetike, dizajn fasade podsjeća na lokalna stabla jasike. „Kako drvo jasike raste, grane padaju niže, a veći dio krošnje se razvija ka visinama – primjećuje McCargo. 

Osim formiranja neobičnih šara na fasadi, raspored i oblik otvora takođe imaju za cilj smanjenje energetskih potreba zgrade. 

-Jedinstven neprozirni sistem sa manje transparentnog stakla od većine zgrada slične tipologije znači da su naši solarni dobici značajno manji – kaže Chris O’Hara, vodeći projektant konstrukcije i fasadnog omotača, dodajući da dizajn prozora u obliku kupole omogućava dodatnu zaštitu od sunca čime se takođe ograničavaju solarni dobici.

Projekat izgradnje hotela pokrenut je 2017. godine | Foto: asce.org

U Koloradu, saveznoj državi sa visokim intenzitetom solarnog zračenja, adekvatna i napredna zaštita otvora od sunca igra presudnu ulogu u izgradnji objekata visokih performansi.

Drugi važan element za postizanje ugljenično-pozitivnih ciljeva projekta je metoda za pričvršćivanje fasade na noseću strukturu. Fasada će se sastojati od betonskih ploča ojačanih staklenim vlaknima, visine od približno 6 metara i širine 3 metra. 

Industrijski standard

Primjenje zelene tehnologije uključuju i proizvodnju obnovljive energije van lokacije izgradnje, kompostiranje i povećanu efikasnost prilikom upravljanja objektom. 

Iako će se upravljanjem i održavanjem objekta na kraju ipak dobiti ugljenično-pozitivna zgrada hotela uprkos ogromnoj količini ne tako zelenog betona, predviđa se da će rigorozni budžeti za ugljenik kao što je viđeno u ovom projektu postati norma u budućnosti.

-Ono što ne možete da izmjerite, ne možete njime ni da upravljate. Bilo da u ovom momentu investitori i parteri to žele ili ne, moramo početi da razgovaramo o ugljeničnim otiscima u ranoj fazi dizajna i različitim opcijama materijala. Neki naručioci projekta mogu odlučiti da ignorišu dobijene podatke, ali naš posao je da u najmanju ruku te podatke predstavimo i tako omogućimo donošenje informisanih odluka – zaključuju projektanti.

Prir. M.L.

Izvor: asce.org

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

Hotel u državi Kolorado prva ugljenično-pozitivna građevina u Americi