Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Građevinski otpad u Crnoj Gori: Problem nepostojanja odgovarajućih deponija i postrojenja za preradu

Državnim planom upravljanja otpadom procijenjeno je da se na godišnjem nivou proizvede oko 90.503 tona građevinskog otpada, međutim ne sakupi se sve. Tako je samo prošle godine sakupljeno svega 1.941 tona neopasnog građevinskog otpada, i to: u Budvi 10 tona, u Danilovgradu 810, u Kolašinu 150 , u Tivtu 18, i u Herceg Novom 953 tone, sopšteno je Ecoportalu iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Zakonska regulativa

Kako nam je saopšteno, imajući u vidu zakonsku regulativu u oblasti upravljanja otpadom, kao i postojanje velikog broja različitih vrsta otpada, nije primjereno da se utvrđuje procenat građevinskog otpada u ukupnoj količini. 

-Nemamo podatke o reciklaži građevinskog otpada. Planirane su aktivnosti na uspostavljanju informacionog sistema za oblast upravljanja otpadom, tako da vjerujemo da ćemo u narednom periodu uspostavljanjem pomenutog sistema imati ove podatke – navodi se u odgovorima dostavljenim Ecoportalu.

Foto: SUEZ

U Crnoj Gori nema deponija za građevinski otpad. 

-U Izvještaju o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za 2020. godinu je navedeno da jedinice lokalne samouprave nijesu dostavile podatke o upravljanju neopasnim građevinskim otpadom, posebno u dijelu koji se odnosi na primjenu Zakona o upravljanju otpadom, koji propisuje da su opštine u obavezi da organizuju privremeno skladištenje ovog otpada – saopšteno je iz Ministarstva.

Kako su nam kazali, novim Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori čija je izrada planirana za III kvartal 2022. godine, pokušaće se sistematičnije riješiti problem upravljanja građevinskim otpadom. 

-Trenutno je ovo pitanje regulisano Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada – naveli su iz Ministarstva. 

Foto: ArchDaily

Trenutno u Crnoj Gori ne postoji preduzeće koje se bavi reciklažom građevinskog otpada. 

-Uspostavljanjem pomenutog informacionog sistema i znatno efikasnijim inspekcijskim nadzorom ukazaće se potreba registrovanja privrednih društava kod Agencije za zaštitu životne sredine koja će se baviti upravljanjem ovom vrstom otpada – saopštili su iz Ministarstva.

Prema Vladinom Pravilniku o postupanju sa građeviskim otpadom iz 2013. godine, građevinski otpad na gradilištu trebalo bi skladištiti odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina. 

Proces odlganja građevinskog otpada

-Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se izvode građevinski radovi. Kontejneri moraju biti izrađeni na način kojim se omogućava bez pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu. Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko je to tehnički izvodljivo – piše u Pravilniku.

Kako se navodi, građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže jednu godinu. Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada.

Prerada građevinskog otpada, kako se navodi, radi se u postrojenjima za preradu građevinskog otpada u skladu sa zakonom. 

-Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora biti ograđeno ogradom visine najmanje dva metra radi sprječavanja pristupa neovlašćenim licima. U postrojenju za preradu građevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprječavanja emisije prašine, raznošenja sitnog građevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi zaštite životne sredine. Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora biti opremljeno opremom za pranje točkova vozila prije izlaska na javnu saobraćajnicu – piše u Pravilniku.

M.L.-S.Đ.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO MNE

Tri gradske firme sakupile 600kg otpadnog papira i predali ga na reciklažu

ECO MNE

Gume lagerovane širom Crne Gore velika prijetnja po životnu sredinu

ECO MNE

Uvoznici i distributeri guma moraće da zbrinjavaju otpad, zabrana i laganih plastičnih kesa