Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Ekspertski tim pregledaće projektnu dokumentaciju izgradnje HE „Buk Bijela”

Vlada Crne Gore formiraće ekspertski tim koji će pregledati projektnu dokumentaciju izgradnje hidroelektrane „Buk Bijela” i procijeniti eventualne negativne efekte po životnu sredinu u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Vlade, inicirane su bilateralne konsultacije sa nadležnim organom Republike Srpske, BiH kako bi se definisale aktivnosti za rješavanje otvorenih pitanja.

U cilju efikasnijeg rješavanja pitanja dogovoreno je formiranje ekspertskog tima, čije će zaduženje biti da pregleda raspoloživu projektnu dokumentaciju, strukturu i planirani režim rada hidroelektrane „Buk Bijela“, te da usaglasi nadmorsku visinu tačke preliva, odnosno maksimalnu gornju kotu do koje buduće vještačko jezero može da raste – saopšteno je iz Vlade.

Kako piše u Vladinom dokumentu, neophodno je doraditi Studiju procjene uticaja na životnu sredinu HE „Buk Bijela”. 

-Tek nakon toga bi se preciznije mogla sagledati veličina uticaja na teritoriju Crne Gore, pa i način i oblik međudržavne saradnje u kontekstu ovog Projekta. Neophodno da nadležni organ Crne Gore, sam ili u saradnji sa nadležnim organom druge države, utvrdi tačnu najnižu kotu korita Drine na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Komisija je utvrdila da akumulacija sa planiranom kotom normalnog uspona zadire u teritoriju Crne Gore, pa je potrebno problematiku sagledati i sa aspekta međunarodnog prava – navodi se u dokumentu.

U dokumentu se dodaje i da je nakon obilaska granične zone na lokalitetu Šćepan polje, pozajmišta šljunka i fabrike betona, sa desne obale pregradnog profila HE „Buk Bijela” i privrednog gradilišta, zaključeno da je neophodno poznavanje svih parametara potencijalnog projekta.

Potrebno je izvršiti mjerenja i snimanja, koja će poslužiti za hidrauličke proračune i analize potrebne za rješavanje pitanja uticaja akumulacije Buk Bijela na teritoriju Crne Gore. Nakon obilaska terena od strane predstavnika Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, kao i predstavnika Elektroprivrede obje strane, uslijedila je priprema projektnog zadatka odnosno predloga Programa hidrološko-geodetskih radova na rijeci Pivi, Tari i Drini. Realizacija definisanih aktivnosti u projektnom zadatku zahtijeva sinhronizaciju više učesnika. Na liniji komunikacije sa kolegama iz Republike Srpske, informisani smo da će predstavnici Republičkog hidrometeorološkog zavoda iz Republike Srpske izvoditi hidrološka mjerenja. U tom cilju, potrebno je obezbijediti stručni nadzor iz Crne Gore nad realizacijom mjerenja. S tim u vezi, pripremljen je dopis za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, sa zahtjevom za imenovanje predstavnika ove institucije, koji će uzeti učešće u stručnom nadzoru nad realizacijom planiranih mjerenja shodno projektnom zadatku, odnosno Programu hidrološkogeodetskih radova na rijeci Pivi, Tari i Drini – kazali su iz Vlade.

Podsjećamo, izgradnju hidroelektrane „Buk Bijela“, prema ugovoru od 13. novembra 2020. godine, zajedno će finansirati Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske u iznosu od oko 220 miliona eura.

Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine predviđena je gradnja tri hidrocentrale, „Buk Bijela“, „Foča“ i „Paunci“.

M.L.

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Čitajte još

ECO POLIS

Budućnost reverzibilnih hidroelektrana u svijetu

ECO MNE

Trodnevni kamp građanske inicijative ,,Spasimo Komarnicu” – edukativno – protestne aktivnosti za očuvanje kanjona

ECO MNE

Elektroprivredi Crne Gore koncesija za izgradnju HE Komarnica