Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Eko-fond kao partner i pokretač održivog razvoja Crne Gore

Eko fond svojim djelovanjem doprinijeće realizaciji strateške izije Crne Gore kao ekološke države, koja će svojim građanima omogućiti ostvarenje osnovnog prava na čistu i zdravu životnu sredinu – poručio je direktor Eko fonda Jovan Martinović u razgovoru za Ecoportal. Na ovaj način Eko-fond će doprinijeti i ispunjenju globalnih ciljeva, ali i dati značajan doprinos realizaciji procesa koje je Vlada Crne Gore preuzela međunarodnim konvencijama i sporazumima.

Jedan od projekata koji je Eko-fond već započeo odnosi se na oblast energetske efikasnosti, tačnije ulaganje u oblast saobraćaja. Naime, Eko-fond je 25. januara 2021. objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim, pravnim licima i preduzetnicima za kupovinu električnih i hibridnih vozila (kategorije m1) u iznosu od 100.000 eura za tekuću godine.

– Određena sredstva će biti izdvojena za subvencije u realizaciji programa podrške za prelazak na ,,zelena“ vozila, a samim tim ćemo dati i doprinos razvoju e-mobilnosti u Crnoj Gori – najavio je Martinović.

Eko-fond koncipiran je, navodi njegov direktor, kao ključni mehanizam za prikupljanje sredstava i investiranje u izgradnju održivog društva, posebno imajući u vidu finansijska sredstva koja su Crnoj Gori neophodna za ispunjenje obaveza preuzetih iz Poglavlja 27.

– Rad Eko-fonda će se temeljiti na efikasnom korišćenju svih prirodnih resursa i niskokarbonskom razvoju – rekao je Martinović. Osim toga, Eko-fond će raditi i na ostvarivanju saradnje sa međunarodnim institucijama i organizacijama sa ciljem osiguravanja dodatnih izvora finansiranja.

Ove godine je u okviru Fonda planiran početak namjenskih ulaganja u projekte, programe i ostale aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine i klime, kao i unapređenje energetske efikasnosti.

Direktor Eko Foda Jovan Martinović

Takođe, Eko-fond će pružiti tehničku podršku privrednim subjektima, lokalnoj samoupravi, državnim organima i pojedincima u pripremi projekata u oblasti zaštite životne sredine
i njihovoj implementaciji , naveo je Martinović.

Eko-fond će biti jedan od pokretača privrednog i infrastrukturnog razvoja Crne Gore

direktor Eko fonda Jovan Martinović

– Sufinansiranjem projekata u oblasti zaštite životne sredine i klimatsko-energetske oblasti, Eko-fond će biti jedan od pokretača privrednog i infrastrukturnog razvoja Crne Gore, kao i poželjan partner građanima, privrednicima, jedinicama lokalne samouprave i drugim državnim organima i organizacijama, uključujući i međunarodne institucije, a sve uz uvažavanje najviših standarda zaštite životne sredine – istakao je Martinović.

On je dodao da godišnji program raspisivanja javnih konkursa za 2021. godinu može biti usvojen odmah nakon donošenja godišnjeg programa rada, a to je do kraja prvog kvartala.

Program rada za 2021. godinu

Da bi ispunio misiju i viziju, Eko-fond je u programu rada za 2021. godinu definisao prioritete, i to: osiguravanje prihoda Ekofonda, sufinansiranje projekata, programa i ostalih aktivnosti iz djelokruga rada Fonda, sprovođenje Uredbe o aktivnostima, odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene baste, za šta se izdaje posebna dozvola, i institucionalno jačanje i prepoznatljivost institucije

Klimatske promjene i degradacija životne sredine, kako je naveo, predstavljaju egzistencijalnu prijetnju kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou. On pojašnjava da ovo dovodi do promjena u načinu planiranja razvoja i realizaciji razvojnih strategija, stvarajući prostor za uspostavljanje i rad institucija koje vode proces transformacije društva u moderne, ekonomične i konkurentne ekonomije u kojima nema neto emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Pratite ECOPORTAL.ME na Instagramu

ecoportal.me

Ecoportal je prvi crnogorski internet portal koji obrađuje novosti iz oblasti energetske tranzicijie, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

0 Comments
Inline Feedbacks
Podgledajte sve komentare

Čitajte još

ECO POLIS

Kako preći na obnovljive izvore energije i pri tome smanjiti troškove

ECO MNE

Ugroženost životinjskog svijeta u Crnoj Gori

ECO MNE

Visoke temperature i suše uzrokovale niske vodostaje i nepovoljnu hidrološku situaciju u Crnoj Gori