Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Konferencija

28.06.2022. u 09:06

Međunarodni investicioni događaj – Energy Week Western Balkans

U Crnoj Gori će se od 28. do 30. juna 2022. godine održati značajan međunarodni investicioni događaj – Energy Week Western Balkans 

Najveći događaj na temu obnovljivih izvora energije u regionu okupiće vlasti i energetske kompanije Albanije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova, kao i međunarodne finansijske institucije i velike multinacionalne investitore radi dijaloga koji ima za cilj podsticanje primjene obnovljivih izvora energije, energetike u regionu i privlačenja stranih direktnih investicija.

Prepoznajući ključnu ulogu energetskog sektora u ekonomskom razvoju regiona, zemlje Zapadnog Balkana su na pravom putu da obezbijede povoljne uslove za razvoj obnovljive energije. Potencijal Zapadnog Balkana, kada je riječ o čistoj energiji i obnovljivim izvorima, mnogo je veći nego u mnogim djelovima Evrope. Štaviše, region već ima koristi od postojećih kapaciteta prekograničnog povezivanja. Dodatno, najavljeni su mnogi projekti širom regiona.

Energy Week obuhvata dvodnevnu konferenciju koja se bavi primjenom naprednih tehnologija u projektima iz oblasti hidroenergije, solarne energije i energije vetra, zajedno sa skladištenjem energije i zelenim vodonikom, kao i privlačenjem investitora. Nakon konferencije uslijediće tehnička posjeta vetroparku Krnovo, snage 72 MW, koji je prvi vjetropark u Crnoj Gori i jedan od najvećih u regionu.

Saznajte više na zvaničnom sajtu događaja https://wbenergyweek.com/ ili kontaktirajte organizatore za detalje na info@investinnet.com.