Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Konferencija

29.03.2022. u 10:03

Konferencija: „Implikacije EU politike i izazova  na energetskom tržištu na elektro-energetski sistem Crne Gore”

NVO Eko-tim organizuje okrugli sto na temu „Implikacije EU politike i izazova  na energetskom tržištu na elektro-energetski sistem Crne Gore” 29. marta  u hotelu CUE Podgorica sa početkom u 10:00 h.

Cilj događaja je sagledavanje implikacija EU klimatske i energetske politike na  planiranje elektro-energetskog sektora Crne Gore.

Okrugli sto će biti prilika da se razmjene perspektive razvoja energetske tranzicije, ali i razviju zajedničko razumijevanje i konkretni koraci u ovom procesu.

Naplata CO2 u sektorima koji doprinose emisiji gasova sa efektom staklene bašte važan je mehanizam za sprovođenje energetske tranzicije. Crna Gora, prva je u zemaljama regiona koja je uvele sistem naplate CO2, međutim u prvoj godini implementacije ovog sistema suočili smo se sa mnogim problemima.

Odgovor na pitanje kako će ovaj sistem biti dizajniran u budućnosti, posebno imajući u vidu i uvođenje prekogranične takse na CO2 od 2026. godine treba da bude rezultat multisektorskog dijaloga kako bi se izgradio konsenzus oko ovog kompleksnog i složenog pitanja.

Ovaj okrugli sto ima za cilj da kroz razmjenu iskustva, znanja i informacije svih strana u ovom procesu doprinese dizajniranju sitema koji će biti svrsishodan i koji će doprinjeti njegovoj nesmetanoj implementaciji od strane operatera/postrojenja na koje se on odnosi.

Molimo Vas da nam pošaljete potvrdu o učešću na sljedeću e-mail adresu: diana.milev@yahoo.com  ili putem telefona na broj +382 67 668 817 najkasnije do ponedeljka 28.marta 2022. do 10 h.

AGENDA

Implikacije EU  politika i izazova  na energetskom tržištu na elektro-energetski sistem Crne Gore

utorak 29. mart, 2022; hotel CUE Podgorica(Cetinjska 7, The Capital Plaza, Podgorica)

09:30 – 10:00  Registracija učesnika

10:00 – 10:10   Pozdravna riječ i uvodno obraćanje

Diana Milev Čavor, NVO Eko-tim

Marko Perunović, Ministarstvo kapitalnih investicija

Dušan Bugarin, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Nikola Rovčanin, Elektroprivreda Crne Gore

10:10 – 10:20   Pitanja medija

10:20 –  10:35    Zahtjevi EU  u pogledu dekarbonizacije elektro-energetskog sektora i      

naplate CO2 u sektoru energetike u zemljama Energetske  zajednic

Milka Mumović,  Sekretarijat Energetske zajednice  (online)   

 10:35 – 10:50     Nacionalni sistem naplate CO2 kao efikasan mehanizam    

niskokarbonskog razvoja Crne Gor

Jelena Ban, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

 10:50 – 11:30  Diskusija

 11:30 -11: 50   Pauza za kafu

  11:50 – 12:05  Izazovi  pridruživanja regiona Zapadnog Balkana EU ETSu (Sistemu trgovanja emisijama CO2) i uvođenja prekograničnog poreza na CO2; Uticaj na cijenu energije proizvedenu u termoelektranam

Mirza Kušljugić, RESET

12:05 – 12:20 Razvojni planovi  EPCG u  kontekstu trenutne energetske krize i EU    

klimatske i energetske politike sa fokusom na dalji rad TE Pljevlja

Ivan Mrvaljević, Elektroprivreda Crne Gore

12 : 20 – 13:00 Diskusija