Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

Javni poziv

27.06.2023. u 00:06

Javni poziv za učešče u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o planiranju prostora, Nacrtu zakona o izgradnji objekata i Nacrtu zakona o legalizaciji bespravnih objekata

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o planiranju prostora, Nacrtu zakona o izgradnji objekata i Nacrtu zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Ovaj poziv je upućen zainteresovanoj javnosti koja uključuje građane, privredne subjekte, pravna i fizička lica, državne organe, organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave, nevladine organizacije i druge organe i organizacije.

Navedeni Nacrti zakona, zajedno sa Programom javne rasprave, Izvještajima o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA) i Obrascima za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na nacrte zakona, dostupni su javnosti na Portalu e-Uprave www.euprava.me

Ovaj korak omogućava svim zainteresovanim stranama da se upoznaju sa sadržajem nacrta zakona i da pruže svoje prijedloge, sugestije i komentare.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će prikupiti sve primljene prijedloge, sugestije i komentare tokom javne rasprave. Nakon završetka rasprave će sastaviti Izvještaje o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave. Ovaj postupak obezbjeđuje transparentnost procesa donošenja zakona i omogućava učesnicima da budu informisani o ishodu javne rasprave.

Ovim zakonom se utvrđuju principi, postupci i instrumenti za planiranje prostora, kao i mehanizmi za njegovo sprovođenje. Nacrt zakona o izgradnji objekata takođe ima važnu ulogu u regulisanju procesa izgradnje objekata u skladu sa urbanističkim planovima i propisima. S druge strane, Nacrt zakona o legalizaciji bespravnih objekata se bavi pitanjem nelegalne gradnje i pruža mogućnosti za legalizaciju objekata koji nisu izgrađeni u skladu sa propisima.

Više informacije možete pronaći ovdje.