Događaji

Subvencije i podsticaji

Registar firmi

Mapa zaštićenih područija Crne Gore

23.03.2022. u 15:03

Green Home: Druga obuka pod nazivom  – Nauči da kompostiraš

Green Home u srijedu, 23.03. 2022. godine organizuje drugu obuku kompostiranja otpada pod nazivom Nauči da kompostiraš!
Organski otpad je podložan truljenju, pri čemu se proizvode nepoželjni gasovi staklene bašte i procjedne vode, te ga je neophodno obraditi kompostiranjem. Proces kompostiranja je razlaganje organske materije pri čemu se na kraju dobija korisna smješa koja se može koristiti kao đubrivo. U procesu kompostiranja ključnu ulogu imaju razni mikroorganizmi koji uz odgovarajući stepen vlažnosti i kiseonika pretvaraju organsku materiju u kompost.
Čak 30% organske materije nalazi se u komunalnom otpadu koji se generiše u domaćinstvima. Ovo je druga obuka kroz koju želimo da ukažemo na mogućnosti kompostiranja u kućnim uslovima, što je moguće za manje količine organskog otpada. Želimo da pružimo građanima potrebne informacije i omogućimo kompostiranje kod kuće. Kroz obuku učesnici imaju priliku da čuju o mogućnostima kompostiranja kroz upoznavanje sa različitim metodama koje su dostupne. Učesnici će dobiti odgovarajuće kante za kućno kompostiranje i objašnjenja kako da ovaj postupak sprovedu samostalno. Sa tim u vezi, domaćinstva koja će uzeti učešće u obuci imaće kontinuiranu podršku od Green Home tima.